Proč je zapotřebí pokračovat v psaní dopisů našim zákonodárcům a žádat odpovědi odpovědných institucí a jak na to

V tomto článku najdete:

 

Školy mají být opět zavřené s výjimkou prvních dvou ročníků ZŠ, děti mají celodenně nosit roušky, mnohdy 6 – 8 hodin denně. Vládě ČR a ministrům jsou práva dětí na vzdělání, na zdraví, na kvalitní trávení volného času evidentně úplně ukradená. Tisíce rodičů, dětí i studentů, občanů napsalo v listopadu a prosinci dopisy vládě, ministrům, poslancům a dalším subjektům, a ač došlo alespoň k částečnému otevření škol, výsledek je tristní. Většina z těch, kdo napsali, se nedočkala žádné odpovědi, až na výjimky.

I když se proti dětem v ČR spikli spolu s vládními úředníky i ústavní soudci, nedáme se. Za práva našich dětí budeme bojovat, dokud budeme moci.

Obzvláště když vidíme, že ve státech s rozumnějšími ústavními soudci je možné se proti vládní zvůli účinně postavit: rakouský Ústavní soud zrušil střídavou výuku i roušky ve školách!

Považujeme za nesmírný morální úpadek společnosti jako takové, že za práva dětí musejí bojovat jejich rodiče proti vlastní vládě. Měli bychom si to dobře pamatovat do příštích voleb.

Vyzýváme proto všechny rodiče, studenty, žáky, všechny občany, kterým blaho naší společnosti leží skutečně na srdci – všechny, kdo nechtějí honbě za pandemií obětovat to nejcennější, co máme – naši nejmladší generaci, naše děti, naši svobodu, pokračujte v psaní zákonodárcům a odpovědným institucím, ať se zpovídají ze svých činů, ze svých nařízení, z pošlapávání práv nás a našich dětí.

Pokud si chcete zajistit, že na vaše dotazy bude zodpovězeno, doporučujeme psát vaše e-maily / dopisy podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

 

Jak napsat dopis podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace podle tohoto zákona můžete poslat státním orgánům, územním samosprávným celkům a jejich orgánům a veřejným institucím. Je třeba výslovně uvést, že žádáte o informace v souladu s tímto zákonem a splnit jisté náležitosti: uvést vaše celé jméno, datum narození a adresu bydliště.

 

Vzor může vypadat takto:

Do předmětu zprávy, posíláte-li dotaz e-mailem, uveďte: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám (Ministerstvo zdravotnictví, MŠMT, Úřad vlády,…) o zodpovězení následujících otázek.

(text, odkazy + očíslovaná formulace otázek – doporučujeme zasílat max. 3 – 5 dotazů)

Děkuji za vyřízení této žádosti a prosím o zaslání odpovědi na tuto (e-mailovou adresu/poštovní adresu) v zákonné lhůtě 15 dnů.

S pozdravem,

Jana Nováková
nar.: 1. 1. 1981
trvale bytem: Koperníkova 60, Dolní Horní 111 11

 

Kde najdete již zveřejněné odpovědi na žádosti o informace

Odpověď vám přijde v zákonné lhůtě (zpravidla do 15 dnů) na vámi uvedený e-mail nebo poštovní adresu. Dotazované subjekty mají zároveň povinnost své odpovědi na anonymizované žádosti zveřejňovat. Jaké žádosti byly dosud zaslány a zodpovězeny najdete v následujících odkazech. Doporučujeme projít především vyřízené žádosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je hodně dotazů souvisejících právě s kovidem:

 

Jak formulovat dotazy

Pro formulování dotazů doporučujeme projít následující dokumenty:

 

Pro vaše dotazy můžete využít údaje z dosud vyřízených dotazů nebo na ně navázat, např. z těchto:

 

Žádejte úřady o vysvětlení:

  • porušování práva dětí na kvalitní vzdělání (distanční výuka NIKDY nenahradí výuku prezenční) – doporučujeme projít argumentaci výše uvedené Ústavní stížnosti na porušování práv dítěte
  • porušování práva dětí na kvalitní vzdělání a zdraví nařizováním roušek ve školách – konfrontujte úřady konkrétními údaji a odkazy a žádejte na ně odpovědi, pro inspiraci využijte výše uvedené odkazy

 

Poštovní a e-mailové adresy

Poštovní adresy a e-mailové adresy na vybrané subjekty (samozřejmě pište dotazy i na další instituce, které uznáte za vhodné):

  • Úřad vlády ČR: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, e-mail: posta@vlada.cz
  • Ministerstvo zdravotnictví: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, e-mail: mzcr@mzcr.cz
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, e-mail: posta@msmt.cz

Pro podání žádosti o informace na Úřad vlády je možné vyplnit formulář přímo na webu Úřadu vlády.

Úřad vlády i ministerstva mají svojí podatelnu, tudíž můžete své dopisy podat i osobně.

Posílat dotazy je možné i prostřednictvím datové schránky.

 

Doba je zlá. Právní stát, jak to vypadá, vzal za své. Přesto se nemůžeme vzdát a za práva a svobody nás a našich dětí musíme bojovat. I kdybychom neměli zpět vyhrát vše, co jsme měli, budeme se jednou zpovídat našim dětem z toho, co jsme pro ně udělali. Co jsme udělali pro jejich budoucnost.

 

Další informace najdete v sekci Jak se zapojit.