Otevřený dopis ředitelky školy k dopadům uzavření škol na dětskou psychiku

Vážený pane poslanče, 

jsem ředitelkou velké pardubické školy se 735 žáky. Dlouhodobé uzavření škol má velice negativní důsledky na psychické zdraví dětí. Už ani premianti nepodávají výkon při online výuce, žáci jsou z ní unaveni. Řešíme psychické poruchy, které dříve děti nemívaly. Chlapec ze šestého ročníku přestal mluvit a zcela se uzavřel do sebe, tři žákyně řeší sociální fobii a bojí se vycházet z domu, další žákyně ze sedmé třídy se tak silně upnula na rodiče, že bez kontaktu s nimi propadá panice…. 

Tento týden se do školy vrátily děti z prvního stupně. Učím matematiku v 5. třídě a všechny hodiny v době, kdy byla škola uzavřená, jsme měli online. Ale rozdíly ve znalostech dětí jsou obrovské a na některých je vidět, že u počítače sice seděly, ale práci hodně šidily. Takže už probrané učivo musím odučit znovu. Úroveň znalostí je tristní. 

Řeším i nemalou skupinu žáků, kteří mají neomluvené hodiny z online výuky, žádné úkoly neodevzdávají a do školy na prezenční výuku nenastoupili. Pod záminkou obavy z covidu se vůbec neučí a zůstávají doma. Ze vzdělávání zcela vypadli a nemají zájem se učit. Jejich matky je podporují, proto je situace pro školu neřešitelná. 

Současná opatření jsou zcela neefektivní a pouze odčerpávají peníze ze státního rozpočtu. Testy dodané do školy jsou nevhodné pro děti a mají velmi nízkou účinnost. Nošení roušek zabraňuje dětem v dýchání a ničí jim plíce i mozek. Neustálým testováním a rouškováním  kazíme dětem dětství. Mají stále myslet na to, aby neonemocněly nebo náhodou někoho nenakazily? Není přece normální, aby nemoc provázela děti každý den jako hlavní téma jejich chození do školy. 

MŠMT nám dodalo do školy 9300 ks roušek pro dospělé s pokynem, že jsou pro děti ze sociálně slabých rodin. Roušky nevyužijeme, ale máme je zavést do účetnictví školy. Takto se legalizují neprůhledná výběrová řízení na testy, respirátory, roušky. 

Testy Singclean, které máme ve škole od pondělí využívat, jsou pro zdravotnický personál, nikoli pro děti. Dodávka byla stejně jako na Moravě bez stojánků na zkumavky, které vyráběl pan školník. MŠMT jedná s řediteli školy jako s pohůnky, kteří mají slepě plnit příkazy. 

Vážený pane poslanče, návrat všech žáků do školy musí být společenskou prioritou. Každý týden testujeme přes 200 dětí a nemáme žádný pozitivní záchyt. Děti nejsou ohrožení a dlouhodobé zavření školy je trestuhodný čin, kterým vláda ničí zdravý vývoj dětí. 

Prosím Vás pane poslanče, abyste hlasoval pro okamžité otevření škol bez podmínek, aby se děti i jejich rodiče mohli  vrátit k normálnímu životu a aby vláda dále neničila život a vzdělání statisíců našich žáků. 

Za pomoc Vám předem mnohokrát děkuji a přeji Vám hodně osobních i pracovních úspěchů.