Dopis ministrům a výborům PSP: proč se nemají testovat očkovaní, když mohou přenášet infekci stejně jako neočkovaní?

Následující dopis byl zaslán na Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví, Zdravotní výbor, Školský výbor a další výbory PSP ČR a Senátu, kontakty najdete na stránce E-mailové adresy na vládu, poslance a další subjekty.

 

Vážení,

oslovuji vás kvůli plánovanému testování pouze neočkovaných jedinců ve školách. Spousty dětí a studentů se kvůli věku nebo zdravotnímu stavu nemůže, případně nechce očkovat. Při návratu do školy se musejí otestovat a to ve třech vlnách. Bohužel jsem ovšem velmi rozčarována absurdním a nepochopitelným rozhodnutím, že se očkovaní jedinci nemusejí testovat.

Dle dostupných dat a studií je známo, že očkovaný jedinec může být infekční a vir přenáší a může reálně onemocnět. Já osobně znám zdravotnici, očkovanou již v únoru, která Covid 19 prodělala prokazatelně již 3x a paradoxně po očkování měla těžší průběh.

Je mi jasné, že vám někteří „odborníci“ říkají, že je to v minimálním počtu. Ale oni nemohou vědět, kolik takových tichých přenašečů je, protože očkované lidi netestují. Potažmo když víme, že mutace delta je u nás v ČR rozšířena a dané očkování na tuto mutaci nestačí. Dokonce učitelé byli očkovaní v jedné z prvních vln a nemám důvěru ve stav jejich protilátek, které NIKDY nebyly zjišťovány.

Postrádám kvalitní odbornou diskuzi, v této společnosti se bohužel uznává pouze jediná pravda a to je tristní.

Uvědomujete si, že tito bezpříznakoví očkovaní jedinci pak mohou na neočkované dítě přenést vir? A to bude pak následně diskriminováno a šikanováno systémem? To je nepřijatelné. Pokud se totiž zvedne další vlna, což samozřejmě na podzim lze očekávat, bude se ukazovat na neočkované jedince a na děti.

Pokud by očkování opravdu způsobilo, že člověk danou nemocí neonemocní a nebude infekční, pak by daná opatření dávala smysl. Ale pokud existuje reálné riziko, že očkovaní učitelé a studenti mohou vir přenést na neočkované jedince, pak s tímto postupem zásadně nesouhlasím. A doufám, že se tímto nedostatkem začnete zabývat včas.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx