Vraťme děti do školy! Bez podmínek

 

Prohlášení iniciativy

Vraťme děti do školy! Bez podmínek

23. 11. 2020

●○◌○●○◌○●

 

Každé dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace

z důvodu víry, náboženství, sociálního původu nebo zdravotního stavu.

Toto právo zaručuje Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Školský zákon.

Nikdo nemá právo chtít po svobodné lidské bytosti, aby pro zájmy druhých poškozovala své zdraví, například dlouhodobým nošením roušek, neodůvodněným testováním nebo nucenou vakcinací.

Vláda, která nerespektuje právní úmluvy, zákony a soudní rozhodnutí, nemá důvěru svých občanů.

 

●○◌○●○◌○●

Požadujeme:

1. Návrat všech dětí a studentů do škol

 • Distanční výuka nemůže plnohodnotně nahradit výuku prezenční.
 • Dlouhodobé sezení u počítačů ohrožuje fyzické zdraví dětí.
 • Sociální izolace ohrožuje psychické zdraví dětí.
 • V mnoha případech bez interakce dětí a učitelů úroveň vědomostí a dovedností klesá.

 

2. Prezenční výuku bez podmínek

 • Bez povinnosti zakrytí dýchacích cest
 • Vláda nepředložila dostatečně podložené odůvodnění, proč nařizuje celodenní nošení roušek ve školách.
 • Vláda nijak nevyvrátila důvodné obavy z ohrožení zdraví dětí z důvodu celodenního nošení roušek.
 • Vláda nerespektuje rozhodnutí soudu Č.j. 18 A 59/2020 – 224 ohledně nedostatečného odůvodnění povinného nošení roušek.
 • Děti nejsou schopny zacházet se zdravotnickou pomůckou (rouškou) stejně jako lékař na operačním sále.

 

 • Bez nařizování neodůvodněného plošného testování
 • Testování osob na covid-19 bez příznaků onemocnění přináší zkreslené výsledky.
 • Děti nejsou ohroženou skupinou onemocnění covid-19.
 • K invazivnímu vyšetření, jako je např. výtěr z nosohltanu, je nutný svobodný a informovaný souhlas.
 • Testování by mělo být doporučeno lékařem s ohledem na konkrétní případ. Pokud je někdo otestován s pozitivním výsledkem, ještě to neznamená, že je infekční.

 

 • Bez nařizování plošného očkování proti onemocnění covid-19
 • Očkování je invazivní zdravotní úkon, který hluboce zasahuje do integrity jedince, a proto by k němu vždy měl být vyžadován svobodný a informovaný souhlas.
 • Nepodstoupení očkování proti covid-19 nesmí být žádným způsobem vymáháno a nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod.
 • V případě očkování je zapotřebí zohlednit prospěšnost v porovnání s riziky. Obzvláště v případě nových a jen krátce klinicky testovaných vakcín proti covid-19 je potřeba ponechat rozhodnutí na každém zvlášť.
 • Očkování dětí proti onemocnění covid-19 je sporné, nejedná se o ohroženou skupinu.

 

3. Umožnění volby způsobu vzdělávání (distanční/prezenční)

 • v případě osobních obav z onemocnění covid-19,
 • v případě, že vláda nebude garantovat navštěvování škol bez podmínek.

 

●○◌○●○◌○●

Vyzýváme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby konečně začalo hájit zájmy žáků a studentů. Vyžadujeme, aby neprodleně předložilo systémová řešení nastalé krize školního vzdělávání.

●○◌○●○◌○●

 

Nevěříme vládě, která likviduje budoucnost našich dětí a naší země.

Nevěříme vládě, která ignoruje právní úmluvy, zákony a soudní rozhodnutí.

Žádáme poslance Parlamentu ČR o vyslovení nedůvěry vládě.

 

●○◌○●○◌○●

 

Jak se zapojit

Nastal čas projevit osobní odvahu a zasadit se o budoucnost naší země a našich dětí

 

1. Napište našim politikům, zastupitelům, ředitelům, úřadům

 • Je kriticky důležité, abychom dali našim zákonodárcům vědět, co si o jejich nařízeních myslíme!
 • Napište jim váš příběh, vaše problémy s domácí výukou, sociální izolací, celodenními rouškami ve škole atd. Dovolte nám pro inspiraci dalších lidí anonymně sdílet váš příběh.
 • Dejme politikům vědět, že je nás hodně a že v naší aktivitě nepolevíme, dokud nebudou naše děti moci zase normálně žít.
 • Napište našim politikům, že souhlasíte s naším prohlášením, a dejte jim o něm vědět.
 • Žádejte zákonodárce, aby očkování proti covid-19 nebylo žádným způsobem vynucováno.
 • Žádejte vládu o přijetí zodpovědnosti a nápravu svých rozhodnutí.
 • Žádejte poslance PSP ČR o vyjádření nedůvěry této vládě.
 • Žádejte senátory o podání stížnosti k Ústavnímu soudu k přezkoumání odůvodněnosti vládních nařízení v souvislosti s covid-19.
 • Žádejte zastupitele měst a obcí ke stanovení přijatelných podmínek pro vaši školu.
 • Žádejte ředitele škol o uznání výjimky z důvodu výhrady svědomí.
 • e-mailové adresy najdete na našem webu.

 

2. Sdílejte mezi své přátele, známé, veřejnost

 • Pomozte nám šířit povědomí o naší iniciativě mezi rodiče, studenty i učitele.
 • Stáhněte si náš leták v barevné nebo černobílé verzi.
 • Pomozte nám vysvětlovat naše záměry na sociálních sítích: stručně, slušně, vytrvale.
 • Rádi vám zprostředkujeme vystoupení s vaším příběhem v médiích.
 • Vydejte se na setkání za našimi zastupiteli a prezentujte jim naše společné požadavky osobně.

 

Podpořit nás můžete i finančním darem na účet 2301897463/2010.

 

Co ještě mohu udělat pro změnu

 

Děkujeme, že do toho jdete s námi!