Jsme tři mámy, které zcela přirozeně myslí v první řadě na blaho svých dětí. Není nám lhostejné, jakým způsobem naši vládní představitelé obětují fyzické a psychické zdraví dětí a dospívajících v boji proti pandemii, ve které je tolik nejasností, tolik mediální a politické propagandy a manipulace, utajených dat, a kvůli tomu má trpět celá generace žáků a studentů, kterým je upřeno právo na plnohodnotné vzdělání, získávání dovedností a sociální vývoj.

Sdílíme názor

že pandemie onemocnění covid-19 je příliš nafouknutá bublina a obětování celé společnosti včetně nejmladší generace kvůli neadekvátním vládním opatřením je nepřípustné.

Iniciativu jsme spustili 9. listopadu 2020.

Pokud s námi souzníte, přečtěte si naše prohlášení ze 23. listopadu 2020 a připojte se k aktivním rodičům a občanům této země, kterým není osud naší země lhostejný a chtějí přiložit ruku k dílu.

DĚKUJEME všem, kdo se dosud zapojili, všem rodičům, prarodičům, dětem, studentům a občanům této země, kdo napsali našim politikům svůj příběh, názor, zkušenost.

 

Díky VÁM, kdo jste pozvedli svůj hlas, je možné doufat, že se situace pro naše děti brzy zlepší a začnou nejen ony zase normálně žít.

 


 

Naši činnost můžete podpořit i finančním darem na účet 2301897463/2010. Děkujeme.

 


 

Alice Pelikánová, matka dvou děti na 1. stupni ZŠ

Marie Maříková, matka 3 dětí na 1. stupni ZŠ, SŠ a VŠ

Pavla Drbalová, matka 3 dětí na 2. stupni ZŠ, SŠ a ve školce