Osobní vyjádření učitelky ZŠ k postoji pana ředitele Semeckého waldofské školy v Semilech

Vážení radní města Semily, vážený pane Semecký,

ráda bych touto cestou vyjádřila osobní postoj k situaci na waldorfské škole v Semilech.

Každý z nás je jedinečným kolečkem v soukolí společnosti a snaží se dělat svou práci zodpovědně, v souladu s nastavenými pravidly, morálně a lidsky. Mimořádná doba s sebou nese mimořádná opatření, která lze v omezeném nezbytně nutném čase plně respektovat.

Pokud se ale situace neproměňuje a povinná opatření se stupňují, postrádají smysl, podloženost, logiku a místo původního záměru – ochránit veřejné zdraví – začínají povinná opatření veřejné zdraví poškozovat (minimálně složku duševně duchovní a sociální), člověk začne klást otázky a pokud nalézá znepokojující odpovědi vztahující se k zneužívání moci, střetům zájmů, finančnímu obohacování se ve veřejných zakázkách, jeho důvěra v moc zákonodárnou i výkonnou klesá.

Jednostranná povinná opatření nedávající prostor dialogu a hlásající jedinou možnou cestu ochranu tělesného zdraví formou výrazných omezení, zdravotních zákroků, kontrolou, trasováním, uzavíráním, zákazy… výrazně oslabují zdraví duševní a sociální, které se výrazně podílejí na zdraví tělesném.

Povinná opatření vydávaná naší vládou a ministerstvy jsou mnohými advokáty rozporována a označována jako protiústavní a protizákonná.

Zdravé fórum – Svoboda a covid z pohledu práva – JUDr. Tomáš Nielsen

Prohlášení Iniciativy Vraťme děti do školy k otevření škol od 12. 4. 2021

Čeho je moc, toho je příliš.

Nyní přišel čas vyslovit jasné NE, stát čestně a rovně ve své funkci, profesi a ustát si svou lidskost i navzdory absurditě příkazů, nelogičnosti a nepodlehnout slepě nastavení vycházející shora.

Všichni se nyní nacházíme v situaci, kdy jsou naše osobní postoje podrobovány zkoušce charakteru, rozhodujeme se na základě svého svědomí, vědomí a právních nastavení. Každý náš čin s sebou nese své plody. Z jedné strany hrozí pokuty, sankce, z druhé strany každý ústupek od lidskosti směrem k slepému plnění povinností s sebou přináší další a další stále drsnější omezení, jejichž patologické dopady může mírnit pouze lidský jedinečný přístup každého z nás.

Pan Semecký, v roli ředitele waldorfské školy, se rozhodl dát cestou respektu ke všem zúčastněným. Dokázal nastavit ve škole svobodné podmínky a dát zodpovědnost do rukou každého jednotlivce a zároveň respektovat nastavení povinných opatření limitujících návrat dětí do školy v rovině zdravé lidskosti.

Povinné nošení roušek, zákaz zpěvu, hromadného sportování, volnočasových aktivit a nynější požadavek samotestování dvakrát týdně za dozoru učitelů lze jednoznačně vnímat v rozporu se zdravými vývojovými potřebami dětí i dospělých jako protiústavní a protiprávní.

Nezpochybňuji nemoc jako takovou i možné následky, zároveň ani nezpochybňuji možné důsledky dlouhodobých povinných opatření.

Zdraví je souhrn tělesné, duševně-duchovní a sociální složky, které se navzájem ovlivňují a nelze dlouhodobě nadřazovat žádnou z nich, nýbrž je potřeba usilovat o vyvážené fungování každého jednotlivce.

Lidská společnost je pestrá a každý z nás staví svůj život na prožitých zkušenostech a světonázoru. Vnímám jako nešťastné a nepřiměřené dlouhodobě povinně lidem nařizovat omezení duchovní a sociální a pak návraty do normálu limitovat opatřeními, která jsou za hranou zdravého nastavení lidství, zvlášť když se týkají dětí.

Odmítám povinné pravidelné testování zdravých jedinců, povinné dlouhodobé nošení roušek, zákaz zpěvu, hromadného sportování, protože nutnost povinně vyžadovat tato opatření nejsou věrohodně podložena, vytvářejí nezdravé návyky do budoucnosti, nemohou být tudíž vymáhána. Jejich přínos pro ochranu veřejného zdraví je více než sporný.

Čísla z testování bezpříznakových mohou být zneužita a vytvářejí další a další omezení. V čem má negativní test s 52% přesností větší výpovědní hodnotu, než lidské tělo bez zjevných známek nemoci, radostná mysl a pocit plného zdraví? Proč se mají učitelé podílet dozorováním nad samotestováním dětí ve školách? Proč se má škola stát dvakrát týdně testovacím centrem? Copak tento zdravotní úkon patří do rukou dětí a má být prováděn ve škole?

Čeho je moc, toho je příliš. Lidská solidarita byla zneužita a povinná opatření postrádají aspekt důvěry a důstojnosti. Opatření mají být vložena do roviny doporučení, v nastolení vzájemné důvěry.

I já nyní vyslovuji důvěru a uznání panu Semeckému za jeho projev lidskosti v činu. Jako ředitel školy zhodnotil danou situaci dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v jeho zřeteli byly děti, jejich budoucí nastavení ve svobodném duchu, kde si škola zachovává rozměr vzdělávací, ne zdravotního zařízení. Zároveň dokázal vytvořit podmínky respektující ve zdravé míře i nařízení ministerstev, potřeby a nastavení rodičů, dětí, učitelů.

Vyslovuji důvěru i Vám, radě města Semily, že budete v rozhodování a posuzování celé situace stejně kreativní, nápadití a jedineční jako pan Semecký, a dáte tak lidem naději, že existuje cesta ven z nesmyslných opatření vlády, prostřednictvím zdravých činů jednotlivých projevů lidskosti ve všech profesích.

Každý z nás může ovlivnit svým myšlením, cítěním a jednáním naši budoucnost a při vykonávání své práce brát v ohled zřetel lidský, duševně duchovní a sociální. Zachovat se v souladu se svým svědomím, rovně, čestně, jedinečně. Nyní nastal čas vrátit všemu zdravou míru, nadhled, lidskost, čestnost, rozměr zdravého lidství budoucnosti.

Ohrožujeme možností svobodného rozhodování opravdu veřejné zdraví, zdraví tělesné, duševní a sociální, zdraví všech?

Je čin pana Semeckého protiprávní? Zajisté, že ne. Protiprávní jsou požadavky na povinná pravidelná samotestování (nejen dětí ve školách), na povinné dlouhodobé nošení roušek a další dlouhodobá nelogická patologická omezení.

Pochybil pan ředitel? Ne. Našel jedinečné lidské řešení v neproveditelném nastavení povinných nařízení.

Zasluhuje odvolání? Ne. Zasluhuje následování. Postavil se za zdravou školu, děti, dal svobodu rodičům, vykomunikoval s většinou zúčastněných souhlas, rodiče a děti považují takto nastavené prostředí školy za bezpečné a souhlasí s nastavenými podmínkami školy.

Pan ředitel zaslouží uznání a pochvalu. Za jeho lidskost, nápaditost, odvahu. Předává dětem i dospělým vizi svobodné budoucnosti, spoluzodpovědnosti založené na vzájemné důvěře.

 

Chceš-li se postarat o to, co bude za rok, zasej obilí.

Chceš-li se postarat o to, co bude za deset let, zasaď strom.

Chceš-li se postarat o to, co bude za sto let, vychovej dítě.

Čínské přísloví

 

S úctou a vírou ve zdravé lidství a svobodnou budoucnost

Mgr. Jana Tlapová,

učitelka waldorfské školy České Budějovice