Prohlášení Iniciativy Vraťme děti do školy k otevření škol od 12. 4. 2021

Za Iniciativu Vraťme děti do školy považujeme podmínky, které požaduje MŠMT pro návrat žáků do škol k datu 12. 4. 21 (pouze někteří žáci, rotačně, s plošným testováním 2x týdně a se zakrýváním dýchacích cest po celou dobu výuky) za naprosto nepřijatelné, poněvadž jsou v rozporu s potřebami dětí a s právním normami státu. Rodiče i pedagogové se jejich přijetím a aplikováním vystavují – dle našeho názoru – možným právním postihům pro porušení občanského zákoníku, školského zákona a zákona o zdravotních službách. Přijetím podmínek pro přístup ke vzdělání také de facto schvalují porušování právního pořádku země naší vládou. Vyzýváme všechny zainteresované osoby (zřizovatele, ředitele škol, učitele i rodiče), aby se vůči takovému ohýbání zákonných norem v České republice jasně vyhradili.

Informace a odkazy:

Právní názor: 

Tisková konference ChciplPES: 

Novináři: 

Další odkazy