Volání o pomoc! Mé školkové dítě budou hlídat buď nemocní prarodiče, nebo přijdu o práci.

Zveřejňujeme dopis, který byl odeslán na vládu, ministerstva, Pedagogickou komoru a dalším. Dosud bez odpovědi. Jak příznačné v době bezpráví a prohlubujících se totalitních praktik současné vlády.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás touto cestou oslovit s naléhavou žádostí a současně velkou prosbou o bezodkladné řešení velmi komplikované situace sólo rodičů, resp. samoživitelů a jejich malých dětí, kterým nebyl umožněn návrat do mateřské školy, tak jako jejich starším kamarádům a dětem rodičů vybraných profesí. Chápejte to prosím jako volání o pomoc zoufalého rodiče v poslední chvíli, jelikož nejen já, ale i ostatní rodiče, kteří vychovávají děti sami, se skutečně ocitli v bezvýchodné situaci.

Vzhledem k tomu, že povaha mé práce neumožňuje pracovat z domova a je potřeba, abych byla na pracovišti osobně, každým dnem jsem nucena volit mezi dvěma zly, tedy tím, zda syna budou hlídat nemocní prarodiče, dosud neočkovaní, nebo zda s ním zůstanu doma, a tudíž v blízké době přijdu o práci. Upřímně nerozumím tomu, proč úřednice finančního úřadu, které je dlouhodobě umožněna práce z domova, má možnost umístit dítě do mateřské školy, bez ohledu na to, že oba manželé mohou standardně vykonávat svou práci a jejich příjmy nejsou nikterak kráceny. Na druhou stranu rodiče samoživitelé, kteří musí sami zajistit obživu pro sebe a své děti, děti do mateřské školy umístit nemohou, tudíž nemohou ani pracovat a vydělávat na živobytí.

Znovu opakuji, že situace je skutečně více než kritická. Nemůžeme dále fungovat v tomto beznadějném režimu další a další měsíce. Vždy jsem se snažila postarat se o sebe sama, pracovat, platit daně. Nyní se ocitám v situaci, kterou bohužel nemohu nikterak ovlivnit, byť bych chtěla tisíckrát. Tato nešťastná situace nejenže může mít fatální následky pro mne i mé děti, ale v případě, že by k tomu došlo, budou pochopitelně větší i negativní následky pro společnost – ztráta zaměstnání = ztráta bydlení = život na ulici = psychiatrická léčebna = děti v dětském domově… Jistě mi dáte za pravdu, že takový scénář není možné realitě nikterak vzdálen.

Chtěla bych Vás tímto naléhavě požádat, apelujte prosím na kompetentní osoby a instituce, aby bezodkladně přehodnotily toto nešťastné rozhodnutí Ministerstva školství ČR a umožnily návrat do mateřských škol i dětem sólo rodičů v nejbližším možném termínu. Řešením je i udělení výjimky tak, jako v případě dětí vybraných profesí. Případné argumenty o možném „podvádění“ jistě nejsou na místě. Většina učitelů mateřských škol zná rodinné poměry dětí, příp. lze řešit čestným prohlášením nebo rozsudkem opatrovnického soudu.

Věřím, že tento krok by epidemickou situaci v zemi nikterak významně nezhoršil, ovšem předešel by mnoha kritickým situacím v rodinách lidí, kteří už tak to nemají snadné, a zcela jistě by tak zachránil nejeden lidský osud.

Děkuji Vám předem za snahu o rozumný i lidský přístup k řešení uvedené věci.

S pozdravem

Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx