Prahu pokryly plakáty podporující okamžité otevření škol pro všechny bez podmínek

V návaznosti na velkolepý protest proti roční, totálně nesmyslné uzávěře škol v České republice 28. 3. 2021, kdy 8 lodí vyplulo na oslavu svátku učitelů a na podporu okamžitému otevření škol na všech stupních „My plán máme, školu dáme“, zorganizovali dva z autorů petice “Vraťme děti do škol a zemi do normálu” společně se společností JC Decaux dvoutýdenní venkovní kampaň Vraťme děti do života. Skoro 200 ploch městského mobiliáře upozorňuje na zoufalství českých dětí a mládeže uvězněných v izolaci, a to  nejdéle z celé Evropy.

Vraťme děti do školy - lodě

Signatáři výzvy a petice “Vraťme děti do škol a zemi do normálu” (dnes řádově 16 tisíc podpisů) bojují už od konce října 2020 za otevření všech škol bez podmínek. Kampaň Vraťme děti do života podtrhuje absurditu nesmyslné uzávěry škol, která trvá pro středoškoláky a vysokoškoláky více jak rok, pro druhý stupeň s krátkými přestávkami 6 měsíců. Po více jak roce přitom existuje spoustu odborných studií, které vyvracejí teorie označující dětí a mládež původně jako superpřenašeče. Dle odborníků a jejích rozsáhlých studií z Itálie, Německa či Dánska vyplývá, že školy z epidemiologického hlediska nemá smysl zavírat. Jak se prokázalo při plošném testování, u dětí se nákaza šíří 2 x méně než u dospělých a přenos z dítěte na dospělého je irelevantní. Jsou státy, kde se školy od září vůbec neuzavřely a vykazují mnohem lepší výsledky v boji proti šíření nákazy ve srovnání se státy, kde byly školy uzavřeny. V ČR je častější výskyt pozitivně testovaných dětí v době uzavřených škol, než v době jejich otevření

Distanční výuka a omezený život téměř dvou milionů školáků má pramalý vliv na zvládnutí pandemické situace, jak ukazují i nové studie z Itálie. Dramatické však budou následky, které si školáci po dlouhodobé online výuce odnesou. „“Zoufalství většiny rodičů spočívá v tom, že není možné dlouhodobě udržet v pořádku psychické i fyzické zdraví studentů, kteří jsou drženi v nesmyslné izolaci, řekla matka tří dcer a organizátorka kampaně Vraťme děti do života. Mgr. Věra Komárová, podnikatelka, matka 3 dětí, spolumajitelka české značky Dermacol. Nechápu, proč nyní, když už má skončit nouzový stav, nemůžeme otevřít na prvním místě všechny školy. Kampaní Vraťme děti do života chceme apelovat na společenskou zodpovědnost nás všech. Není možné naše děti dále házet přes palubu.

Vraťme děti do školy plakát

Zmatečná opatření pokračujÍ. Ministr školství Robert Plaga prosadil ve vládě návrh o rotační výuce a pravidelném testování dětí před vstupem do školy. Přestože do školy na základě testů budou mít vstup pouze děti covid negativní, nadále se budou muset celý den dusit v rouškách či respirátorech. Ta se ale zase bude týkat pouze prvního stupně základních škol a předškoláků v MŠ. Ostatní žáci dále zůstávají ve vakuu distanční výuky. Vládní nařízení jsou vydávána bez jasných analýz a důkazů o vlivu opatření ve školách na zpomalení šíření onemocnění Covid 19. Proklamované důvody k uzavření škol naší vládou jsou pouze další prostředek, jak zbavit občany svobod, ohýbat právní pořádek státu a pod rouškou zdraví rozkrást naši zemi,uvádí Mgr. Pavla Drbalová, matka 3 dětí, z iniciativy Vraťme děti do školy, která zastupuje více jak 10 000 rodičů, kteří si přejí návrat dětí do škol bez podmínek, což v nedávné době potvrdili svým podpisem nové petice Do školy jedině BEZ PODMÍNEK! Bez roušek, testování a očkování proti Covudi-19.

Je důležité si uvědomit, že zatímco onemocnění má zásadní negativní dopad pouze na malý zlomek nakažených, důsledky restriktivních až drastických opatření (jako například dlouhodobé zavírání škol) a také nadbytečného strašení lidí mají zásadní dopad na většinu z nás. Celá společnost je ničena fyzicky i psychicky, materiálně i duchovně. Dopady na zdraví jsou zásadní, upozorňuje spoluorganizátor kampaně Vraťme děti do života, Karel Janeček, otec 4 dětí, pedagog, matematik a reformátor.

V tuto chvíli plán ministra školství neuvažuje zcela o plném návratu všech studentů do škol. Podmínky návratu určité skupiny školáků jsou tak komplikované, že jsou rodiče ještě více znechuceni. Největším problémem je především absolutní arogance ministra školství, který se absolutně odmítá bavit se zástupci rodičů. Kampaň Vraťme děti do života je reakcí na nekoncepčnost naší vlády k otázce školství. Naše děti si zaslouží ochranu a péči, která jim v tuto chvíli byla zcela odepřena.