Dopis řediteli: svědomí nám neumožňuje poslat své děti do školy

Dobrý den, paní ředitelko.

Situace není lehká ani na jedné straně. Každý člověk má svobodu volby a nese za ni zodpovědnost, i když je někam zdánlivě tlačen a žije v domnění, že rozkazy se musí plnit. Ten, kdo řídí organizace a stará se o lidi/děti, má zodpovědnost o to větší. Důsledky našich rozhodnutí a jednání neseme v současnosti, ale budeme se z nich zodpovídat i na sklonku života.

Rozhodli jsme se, že nebudeme ostatním dělat to, co sami nechceme, aby oni dělali nám. Byť nás čeká život na okraji společnosti – přesto v pravdě k sobě samým.

Chápeme, že podmínky nenastavujete, ale jsou na vás delegovány z MŠMT a jako státní zaměstnanci následujete jejich nařízení. Soucítíme s Vámi a vyjadřujeme respekt k práci Vaší i „našich“ učitelů a dalších úžasných lidí, kteří ve škole pracují.  Tím, že vaše postavení „poslušných zaměstnanců státu“ do určité míry chápeme, neznamená to, že plnou realizaci zadání, které je v rozporu z mnoha zákony včetně Ústavy, podporujeme.

Právní názory jsou vždycky jen názory stran. My se přikláníme k názorům, které z dané situace netěží miliony, ale těch, kteří riskují své dobré jméno a roky budovanou kariéru, aby se za sebe nemuseli stydět. Rozhodující jsou až stanoviska soudů (ano, bohužel, mnohá nejsou brána na zřetel a přestáváme být právním státem). Přikládám odkaz na 2 právní stanoviska:

  1. Zdravé fórum: výzva žřizovatelům a ředitelům škol
  2. Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: právní analýza návratu dětí do škol s vynucováním testů a roušek

Naše vědomí a svědomí nám neumožňuje za této situace posílat naše děti do školy s podmínkou testů a celodenním nošením roušek, bez sportu, zpěvu a volnočasových aktivit. Maskovat neadekvátní testování za hru na chemiky a vědce nám přijde zvrácené (sami jsme ve věku, kdy si pamatujeme stres z vakcíny ve školách, hromadných návštěv zubaře apod.). Na podzim navíc můžeme čekat hru na vakcinační centra.

Nechceme děti učit NOVÉ NORMĚ a podporovat v nich přijetí nových standardů a přístupů (např. že jediná možná cesta je nejdříve ve formě JENOM roušky, pak JENOM testování a na podzim JENOM očkování experimentální neschválenou vakcínou, která nemá nic společného s vakcínami dosud používanými). Cesta, která nikterak nepodporuje ani zdraví, ani jejich kreativitu a mentální i fyzický růst.

Nečekáme, že by kdokoliv ve škole bral v potaz zájem jedné rodiny, prosíme jen o to, abychom pokračovali v hledání cest, jak si navzájem neházet klacky pod nohy.

S pozdravem

rodiče