Zastavte sociální experiment a likvidaci základních lidských práv a svobod!

Veřejní funkcionáři, 

už rok jsme svědky nikdy nevídaného sociálního experimentu založeného na agresivní likvidaci základních lidských práv a svobod, vyhrožování, sankcích a restrikcích, které jsou dlouhodobě aplikovány bez zjevného úspěchu. Tento rychle se měnící a nepřehledný paskvil spojený s bezhlavým útrácením veřejných zdrojů, ohýbáním a hrubým porušováním práva, dokonce základních ústavních principů rozděluje společnost, uvrhuje její velkou část do chudoby, ohrožuje veřejné zdraví a likviduje důvěru ve stát a jeho instituce. To vše se děje prakticky neustále v kejklemi prodlužovaném nouzovém stavu.

Největší zvrhlost ale pácháte na dětech, které nejsou koronavirem nijak ohroženy a nemohou se této kriminální aktivitě účinně bránit! Nejenže jim ve jménu „ochrany“ hlavně obézních a polymorbidních pacientů dlouhodobě zakazujete jakýkoliv kolektivní sport a sociální kontakty. Ale dokonce porušujete jejich právo na vzdělání, které jim zaručuje Ústava ČR a listina základních práv a svobod. 

WHO definuje „zdraví“ jako „stav fyzického, psychického a sociálního blaha“. Dle této definice se zjevně dopouštíte zločinu ublížení na zdraví a obecného ohrožení. Sociální izolace, dlouhodobě pěstovaný pocit viny a nemožnost sportovního vyžití, stejně jako nesmyslně vnucované respirátory prokazatelně poškozují zdraví dětí. Toto zločinné jednání má zdrcující dopad na jejich fyzické zdraví, psychickou pohodu i socializaci. Dalším nechutným následkem Vašeho jednání je například rozvoj závislostí. 

Připomínám, že situace v dostupnosti nebo kvalitě zdravotní péče se za celou dobu nijak dramaticky nezlepšila. Místo účelného vynaložení veřejných zdrojů na pomoc zdravotnictví a nemocným je veškerá aktivita zaměřena na bezprecedentní a nesmyslný státní teror.  

Tímto vyzývám všechny dotčené osoby a instituce aby okamžitě upustily od svého kriminálního jednání a umožnili bezpodmínečný návrat dětí do škol a předškolských zařízení v souladu s ústavou ČR. Zároveň upozorňuji orgány justice, že dlouhodobě neplní svou společenskou funkci a na jejich neschopnost zajistit právní stav.

Pevně věřím, že již brzy budete za své zločiny souzeni. A v tuto chvíli je mi opravdu jedno, jestli je bude soudit pasivní justice nebo ulice svým vlastním způsobem.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxx