Diskriminace dětí v přístupu ke vzdělání je v demokratické společnosti nepřípustná – prohlášení iniciativy Vraťme děti do školy bez podmínek

24. 8. 2021

Příští týden se otevírají školy a žáci a studenti se vrátí zpět do lavic. Jako uvítání jim vláda a ministerstva opět přichystala dárek: diskriminaci těch, kdo se odmítají podvolit neodůvodněným a neoprávněným opatřením. Po návratu se žáci a studenti mají nechat 3x otestovat a to v termínech 1., 6., a 9. září. Kdo se nenechá, musí za trest nosit respirátor nebo chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole, nesmí zpívat a cvičit. Ovšem pozor, ti, kdo se nechali očkovat proti covidu, se testovat nemusejí! Proč?

Důrazně upozorňujeme, že vláda a ministerstva zakládají diskriminační opatření na mylné doměnce. Lidé očkovaní proti covidu nejsou chráněni před nakažením a virus mohou přenést na ostatní – ať už očkované nebo neočkované jedince.

To, že ve školách nemají být testováni očkovaní jen zavdává příčinu k dalšímu „honu na neočkované“, protože jedině u nich bude možné virus zachytit, kdežto u očkovaných nikoli – PROTOŽE BÝT TESTOVÁNI NEMUSÍ!

Důvodně se obáváme, že situace ve školách bude opět zneužita ke zcela lživé propagandě očkování proti onemocnění covid-19. V případě očkování dětí proti covidu zcela sdílíme názor mnoha lékařů, s jednímž z nich si můžete poslechnout na toto téma rozhovor: MUDr. Šimon Reich: plošné očkování dětí proti covidu nemá medicínské opodstatnění.

Ministerské opatření, které diskriminuje jednu skupinu osob, vytváří prostředí pro šikanu a zavádí segregaci a rozdělování dětí a studentů na ty, kdo se podvolili neodůvodněným a neoprávněným požadavkům vlády a ministerstev, a ty, kteří to odmítají, již napadl tým právníků z institutu Pro Libertate.

Podle ministerstva zdravotnictví a školství má být testování screeningem výskytu viru u dětí. Kolik dalších zbytečných screeningů za stovky milionů bude ještě zapotřebí? „Screening“ za prázdniny mluví jasně – viz níže uvedená tabulka. Navíc – pokud nebudou do testování zahrnuti očkovaní – jaký má takový screening smysl než opět k další propagaci očkování?

Spolu s odborníky na právo, s lékaři a hlavně spolu se selským rozumem, vidíme-li statistiku pozitivně testovaných a ne nutně nemocných(!) dětí – viz níže přiložená tabulka, i obecně populace ve společnosti, jsme naprosto zhrozeni arogancí moci, která neváhá zneužívat cokoli, jen aby prosadila utrácení dalších stovek milionů na další zbytečné testování, na další šikanu dětí a na propagaci očkování. Z našich peněz, nás, daňových poplatníků.

Vyzýváme rodiče, učitele, ředitele, všechny zainteresované subjekty, aby nemlčeli a proti této diskriminaci se ohradili. Doporučujeme vám právní pomoc od advokátky Jany Zwyrtek Hamplové zveřejněné na našem webu: Pište zřizovatelům a ředitelům škol, ať se postaví proti diskriminaci a šikaně dětí ve školách.

Děkujeme všem, kdo se otevřeně staví za naše děti proti zvůli současné vlády.

 

Tým iniciativy Vraťme děti do školy BEZ PODMÍNEK

 

Tabulka s výsledky testů dětí ve věku 1. stupně ZŠ testovaných v průběhu prázdnin z důvodu cest do zahraničí, dovolených, táborů, návštěv sportovních a kulturních akcí atp. V tomto odkaze tabulka ke stažení.

Testování školních dětí antigenními testy přes prázdniny 2021