Dopis vládě: v Rakousku jsou děti ve školách a bez roušek, porušujete právo dětí na vzdělání a na zdraví

Vážení,

ráda bych vás ve věci mimořádných opatření týkající se zavřených škol a nařizování celodenního nošení roušek ve školách dětem (aniž MZd dodalo JAKÝKOLI bezpečnostní pokyn z hlediska RIZIK dlouhodobého nošení roušek dětmi ve školách) upozornila na zásadní rozhodnutí rakouského Ústavního soudu, který roušky ve školách i střídavou výuku pro nedostatečné odůvodnění ZRUŠIL.

Rakouský ústavní soud opět zrušil roušky ve školách

Podobně došlo i u nás ke zrušení mimořádného opatření ze dne 19. 10. 2020 Městským soudem v praze PRO NEDOSTATČNÉ ODŮVODNĚNÍ zavedených opatření. Ministerstvo ovšem velmi rychle přišlo s opatřením novým – se stejně nedostatečným odůvodněním, jako předtím.

Soud zrušil opatření o povinném nošení roušek v obcích a obchodech

Ráda bych vás upozornila, že VELKÁ část občanů je skutečně VELMI znepokojena porušováním práv dětí a občanů ČR. Vámi i médii přeháněná rizika onemocnění covid-19 vás NIJAK NEOPRAVŇUJE k tak ničivým zásahům do běžného života dětí a občanů ČR.

 

Opakovaným zavíráním škol VELMI ZÁVAŽNÝM způsobem PORUŠUJETE základní lidské právo dětí na vzdělání.

 

Vynucováním celodenního nošení roušek dětmi ve školách ZÁVAŽNÝM způsobem porušujete základní lidské právo dětí na zdraví, jelikož se Mzd ani MŠMT vůbec neobtěžuje zajistit, aby se na rizika nošení roušek vůbec bral zřetel. ODEPŘENÍM VÝJIMKY z nošení roušek dětmi, které mají ZJEVNÉ ZDRAVOTNÍ NÁSLEDKY při nošení roušek, je VYSTAVUJETE POŠKOZOVÁNÍ ZDRAVÍ.

Podle vás je v pořádku v zájmu údajné ochrany zranitelné skupiny obyvatel vůči covid-19 zjevně poškozovat zdraví skupiny jiné, navíc dětí???

Uvádím jen pár příkladů zdravotních potíží kvůli rouškám:

 

Zdravotní problémy v roušce – krvácení z nosu, ADHD – hlavní zprávy CNN Prima News 6. 12. 2020

Dopis vládě a poslancům: popraskané ruce od dezinfekce a vyrážka kvůli roušce

Dopis vládě a poslancům: synovi se z roušky motá hlava a je mu na zvracení

Jak se má dítě učit, když nemůže dýchat a točí se mu hlava?

Synovi se špatně dýchá v roušce. Ve škole jej zavřou do ředitelny a volají policii. Bál se, že ho odvedou v poutech, zoufá si matka

Ve jménu ochrany zdraví jedné skupiny obyvatel berete 1,5 milionu žáků a studentů v ČR vzdělání, sociální kontakty, volnočasové aktivity, narušujete jim budoucí kariéru, vztahy, zdraví, budoucnost.

 

JAKÝM PRÁVEM SE OPOVAŽUJETE OBĚTOVAT NAŠE DĚTI?

MYSLÍTE SI SNAD, ŽE VÁM ZA TO BUDE NĚKDO VDĚČNÝ?

Za ničení našich dětí vám není a nebude vděčná ani ta ohrožená skupina seniorů a nemocných!!!


Za rodiče a děti v ČR vás vyzývám: pusťte všechny děti do školy bez roušek při vyučování. Bez podmínek.

 

Kéž se rozum a srdce brzy vrátí do naší země.

S pozdravem
xxxxxxxxxxxxxxxx
Matka dvou dětí na 1. stupni ZŠ