Jak se má dítě učit, když nemůže dýchat a točí se mu hlava?

Dobrý večer,

tímto se na vás obracím s žádostí o ukončení ničení občanů a obyvatel České republiky.

Obzvlášť mám obavy o zdraví svých děti.

Má holčička Verunka chodí (zatím) do 1. třídy.

Z 3 měsíců celkem byly ve škole necelé 4 týdny – co to jako má znamenat? Jak se malé díte může naučit psát, číst, počítat, vybudovávat společenské zvyky, učit se režimu, učit se učit, učit se samostatnosti, atd.

Co se stalo s povinnou školní docházkou?

Ale co se dělo, když se zavřely školy?

Distanční výuka pro mrňata, která neví ani co to slovo „výuka“ znamená… žádná soustředěnost na výuku, protože jsme se učili v kuchyni…

Přece děti se mají učit ve škole a ne v kuchyni.

 

Od 18.11.2020 jste konečně pustili ty chudáčky do školy… Děkujeme!

Ale co? Dáme jim náhubky, které malé mozečky a plíce ničí!!

Jak se má dítě učit, když nemůže dýchat, točí se mu hlava, je mu mdlo…

Přece nechceme dětem ublížit!

Obecná data: Rozdíl ve složení vdechnutého a vydechnutého vzduchu je v 10x vyšším obsahu CO2:

roušky kyslík oxid uhličitý

 

A přece hlavně dítě pro vývoj celkem a hlavně pro vývoj mozku potřebuje dostatečné množství kyslíku.

V roušce se přece shromažďuje přebytek CO2, což zabijí mozkové buňky, způsobuje znatelné snížení imunity, respirační nemoci atd. https://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/kurzy/patofyziologie/hypoxie.html

roušky kyslík oxid uhličitý

 

Odkaz: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2004/cislo-5/vydechovany-vzduch-poruchy-metabolizmu.html V prvním bodě je patrná jedna z příčin problému! Méně kyslíku a více kysličníku uhličitého negativně ovlivňuje celý náš organismus, v první řadě naše myšlení a koncentraci, protože mozek je nejvíce citlivý na pokles přísunu kyslíku. Také víme, že dítě v 1.třídě absolutně nemá návyky v práci ve skupině a musí tedy mít vizuální ukázku, tj. vidět a odezírat ze rtů a mimiky spolužáků a paní učitelky.

 

PŘECE:

Každé dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, z důvodu víry, náboženství, sociálního původu nebo zdravotního stavu.

Toto právo zaručuje Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Školský zákon.

Nikdo nemá právo chtít po svobodné lidské bytosti, aby pro zájmy druhých poškozovala své zdraví, například dlouhodobým nošením roušek, neodůvodněným testováním nebo nucenou vakcinací.

Vláda, která nerespektuje právní úmluvy, zákony a soudní rozhodnutí, nemá důvěru svých občanů.

 

Volili jsme vás, abyste chránili naše zájmy, ale vy pouze přihlížíte, jak tato vláda ničí to, co jsme budovali dlouhá léta, ničíte a kradete dětství naších děti, zabíjíte jejích imunitu, ignorujete práva a občanské zákony!!!!!!!

PROČ?

Vláda, která jedná chaoticky (kam vítr, tam plášť), ignoruje střet zájmu, okatě okrádá nás o budoucnost, která nám přinesla nejistotu a strčila nás na cestu chudoby, zadlužila nás na několik generaci, MUSÍ ODSTOUPIT!

STOP nesmyslným a neopodstatněným zákazům a chaosu!!

Dne: 02.12.2020 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pracující matka, které není lhostejná budoucnost jejích děti!

 

Další dopisy najdete na stránce Vaše dopisy vládě a poslancům.