Projev za návrat dětí do školy na demonstraci 6. 12. 2020

 

Přepis projevu na demonstraci na Václavském náměstí 6. 12. 2020

Vážení přítomní, děkuji, že jste přišli. Panu Tesařovi děkuji, že smím vystoupit.

Jmenuji se Pavla Drbalová, jsem učitelka a matka 3 dětí. Předstupuji před vás za iniciativu Vraťme děti do školy, kterou jsme s Alicí Pelikánovou a Marií Maříkovou založily 9. listopadu, abychom usilovaly o opětovnou prezenční výuku ve školách bez omezení pro studenty všech věkových kategorií. Dnes můžeme posedět v restauraci, ale starší žáci a středoškoláci smí do školy jen občas a vysokoškoláci vůbec. Vám to stačí? Vyzýváme politiky: Pusťte okamžitě všechny děti do škol a to bez roušek (1), bez nedůvěryhodného testování (2) a bez povinnosti očkování proti covidu (3).

Studenti, rodiče a učitelé, občané! Napište politikům vlastní zkušenosti s vládními nařízeními v této době kovidí. Politici zjevně netuší či záměrně ignorují, jaké osobní tragédie prožívá velká část jejich voličů.

My matky nepotřebujeme žádné studie, abychom poznaly, že našim dětem něco škodí. Moje děti po krátkém období radosti z návratu mezi své spolužáky začaly chodit ze školy smutné 18. září, když byly pro celou dobu pobytu na půdě školy opět nařízeny roušky. Pro milujícího rodiče je toto varovný signál. Přes fakt, že děti nejsou schopny se zdravotnickou pomůckou zacházet stejně jako lékař na operačním sále (4), přes nedostatečně prokázanou účinnost a neškodnost roušek Ministerstvo zdravotnictví žákům a studentům nařizuje, aby měli zakrytá ústa a nos několik hodin denně.

Demokracie ani svoboda v České republice v tuto chvíli není. Nejsou dodržována základní lidská práva, žádný význam nemá názor odborníků. Ani lidé, kteří mají nepopiratelné zdravotní či psychické potíže s užíváním zakrytí dýchacích cest nemají žádného dovolání. MZ zakázalo lékařům vystavovat potvrzení i přes jejich medicínské vzdělání a dlouholetou praxi. Ředitelům škol zakázalo udělovat výjimky z důvodu svědomí zákonných zástupců, přestože tuto pravomoc jim v roce 2015 přiznal Ústavní soud (5). MZ, spolu se svým poskokem MŠ, svázalo ředitelům, učitelům a studentům ruce a hodilo je přes palubu bez práva cokoliv udělat pro svoji záchranu.

esto: My jsme zodpovědní za to, co se děje v naší zemi, nikoliv naše vláda. Mám vzkaz pro mlčící dav, který čeká, až se to přežene: Kdo se aktivně nepostaví zlu, je spolupachatelem. Vyzývám učitele: Bojujte za naše děti, které jsme vám po dobu výuky svěřili do péče. Bojujte za svoji čest. itel, který přihlíží, či se aktivně podílí na psychickém a fyzickém mučení dětí dušením, nemá důvěru rodičů. Zdraví dle definice WHO není nepřítomnost nemoci či vady, ale soubor fyzické, psychické a sociální pohody. Než se dočkáme spásy v podobě vyhlášení konce ohrožení společnosti virózou covid 19, budou naše děti psychicky labilní a sociálně nemotorné.

Jako by se lidé potřebovali neustále dělit na pány a poddané, černé a bílé, na zodpovědné zarouškovance a sobecké nezarouškované padouchy, už teď užívají i bez zřejmého vědeckého obhájení výhod ti, kteří nemají potíže masku tolerovat (jen oni mohou do obchodu a škol a nemusí na testy či do karantény ani při prokazatelném kontaktu s nemocným).

To není jiný názor, že nedostatek kyslíku způsobuje poškození mozku, to jsou základy fyziologie (6). To není konspirace, že MZ vydává nedostatečně obhájená nařízení. To je rozhodnutí soudu (7). Za své zdraví je každá lidská bytost zodpovědna sama sobě a svým volbám. Nikdo nesmí po druhém chtít, aby obětoval své zdraví ve prospěch někoho jiného. To není pomatený sobecký názor, že každý má absolutní právo o svém těle rozhodovat sám. To je citace z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně (8).

Jedinou výjimkou je stav, kdy je pandemie nějaké vážné choroby.

Bohužel si tedy musíme počkat na dobu, až bude zase možno nahlas říci, že král je nahý:

  • že není žádná pandemie vážné choroby, pouze médii masivně podporovaná manipulace s lidmi za využití strachu a zneužití soucitu,
  • že dušení dětí i dospělých je nepřiměřený prostředek směřující k nereálnému cíli, kterého nikdy nemůže dosáhnout (tedy zabránění šíření viru pomocí netestovaných ochranných prostředků používaných nezdravotnickou veřejností). (9)

Je snad úmyslem naší vlády vydeptat lidi takovým způsobem, že budou stát frontu na očkování nedostatečně probádanou vakcínou v naději, že je zbaví roušek a testů? Nevěřím vládě, která nerespektuje mezinárodní úmluvy, listinu základních práv a svobod, ústavu a rozhodnutí místních soudů.

Přítomným policistům přeji, aby zase brzy mohli stíhat zloděje a darebáky a ne jim sloužit.

Nám všem přeji opětovný návrat demokracie. Bohužel svoboda nám nebude nikomu darována, tu si musíme zpět vzít sami.

Demonstrace 6. 12. 2020

Poznámky:

(1) Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures, Jingyi Xiao

Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Social Distancing Measures

V systematickém přehledu studií o pandemické chřipce z let 1946-2018, zveřejněném americkým CDC v květnu 2020 bylo zjištěno, že obličejové masky neměly žádný účinek, ani jako osobní ochranné prostředky, ani jako kontrola zdroje.

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0995_article

Masking lack of evidence with politics, Tom Jefferson

Revize dostupné literatury v červenci 2020, kterou provedlo Oxfordské centrum pro EBM zjistila, že neexistují důkazy o účinnosti látkových masek proti virové infekci nebo přenosu. Autoři zkoumali studie s chřipkou a ILI (chřipce podobnými nemocemi). U látkových roušek navíc zjistili 13x větší výskyt ILI než u lékařských roušek.” Zdroj: https://www.cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/

Impact of non-pharmaceutical interventions against COVID-19 in Europe: a quasi-experimental study, Paul R Hunter

Mezinárodní studie z května 2020, kterou provedla University of East Anglia (preprint), zjistila, že požadavek masky nemá žádný přínos a může dokonce zvýšit riziko infekce. Práce však zatím neprošla recenzním řízením. Zdroj: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v1.full.pdf

Commentary: Masks-for-all for Covid-19 not based on sound data, Lisa M Brosseau

V komentáři Center for Infectious Disease Research and Policy dospěli k závěru, že obličejové masky nemají žádný účinek v každodenním životě, ani jako sebeochrana, ani na ochranu třetích stran (tzv. kontrola zdroje). Článek je doplněn o nové komentáře a stal se tak poněkud méně přehledným, ale závěr vyznívá následovně:

I když se nejedná o vyčerpávající recenzi masek a respirátorů jako kontroly zdroje a OOP, vyvinuli jsme maximální úsilí k vyhledání a kontrole nejdůležitějších studií laboratorních a praktických, abychom mohli informovat o našich doporučeních. Látkové masky jsou neúčinné jako kontrola zdroje i jako ochranný prostředek, chirurgické masky mají určitou roli v ochraně před emisemi od infikovaných pacientů a respirátory jsou nejlepší volbou pro ochranu zdravotnických a jiných pracovníků v první linii, ale pro kontrolu zdroje (ochranu jiných) se nedoporučují. Ponecháme-li stranou jejich neúčinnost, někteří by mohli doporučení pro občany k nošení látkových nebo chirurgických roušek interpretovat tak, že lidé mohou bezpečně vycházet a přestat se izolovat doma. Přitom nejdůležitější je zastavení co největšího počtu interakcí mezi lidmi. Masky mohou zamaskovat tuto zprávu a dát lidem falešný pocit bezpečí. Kdyby masky opravdu byly řešením v Asii, nezastavily by pandemii ještě dříve, než se rozšířila jinde?Zdroj: https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-%20sound-data

(2) http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=38341

Takže podtrženo sečteno – i když tu s námi vůbec žádný vir nebude a budeme takto testovat, NIKDY se, díky falešné pozitivitě, nedostaneme ani na zelený stupeň 1 a stále budeme při nejlepším na žlutém stupni 2!”

http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=37799

Text viroložky MUDr. Hany Zelené, Ph.D. “PCR pozitivita znamená jen to, že je ve vyšetřeném vzorku přítomna část virové RNA. Nikoliv celý virus. Nic to neříká o tom, zda je dotyčný infekční. Člověk nakažený SARS-CoV-2 je infekční maximálně týden. PCR, jako pomocná metoda, vykazuje pozitivitu běžně týdny i měsíce. Jde o klinicky falešně pozitivní výsledky. Vyšetření PCR je bez klinického kontextu bezcenné.“

(3) https://stavbeznouze.cz/blog/poslanec-volny-k-ockovani-proti-covid-ve-snemovne/

Poslanec Lubomír Volný: “Co se týká účinnosti vakcín, došlo v minulých týdnech k pozoruhodnému vývoji. 9. listopadu 2020 oznámila společnost Pfizer, že účinnost její vakcíny je 90 %, 11. listopadu oznámilo Rusko, že účinnost vakcíny Sputnik dosáhla 92 %, 16. listopadu oznámila americká společnost Moderna, že její vakcína má účinnost 94,5 %. 18. listopadu upřesnila společnost Pfizer, která tento kolotoč začala, že účinnost její vakcíny není původně uváděných 90 %, ale 95 %. Nad těmito doslova a do písmene píárovými závody se pozastavil i minulý ministr zdravotnictví a vakcinolog profesor Prymula, který navíc zpochybnil uváděná data s tím, že u respiračních viróz je podobně deklarovaná vysoká účinnost vakcíny na úrovni zázraku. Spolu s faktem, že běžný vývoj vakcíny trvá zhruba deset let a vakcíny proti COVID-19 byly vyvinuty v průběhu necelého roku, dostává se do popředí otázka bezpečnosti vakcín. Ani odborníci vakcinologové se dosud neshodli na tom, kterou vakcínu by oni sami považovali za bezpečnou.”

(4) http://www.iwaldorf.cz/ukazcely.php?link=c2010001

Děti nejsou schopné dlouhodobě nosit roušku a mnohokrát denně s ní správně manipulovat v souladu s hygienickými doporučeními (nesahání si na roušku nebo obličej, výměna roušky po každém sundání i zvlhnutí, dezinfekce rukou po každé výměně – tj. min. 10x za den). Zdravotní aspekt nařízení se tedy kompletně vytrácí. Nošení roušek má likvidační účinky na pedagogickou i sociální funkci školy. Při vzájemné komunikaci se děti učí empatii a dalším sociálním dovednostem z nonverbálních projevů druhých, z mimiky tváře. Pro prospívání dětí je důležitý pocit well-beingu, zarouškované školní prostředí se stalo pro děti nesnesitelným jak duševně, tak sociálně.”

(5) Co dělat, když rodiče nesouhlasí s návratem dítete do školy nebo se vzděláváním v roušce

Vyjádření ředitelky jedné ZŠ k žádosti o výjimku z nošení roušky (celé vyjádření máme k dispozici): „Co se týče vaší žádosti o uznání výhrady svědomí rodičů, kterou zdůvodňujete povolení výjimky pro xxxxxxx, jsme se v první řadě zabývali otázkou, zda je škola oprávněným subjektem pro udělení výjimky. Konzultovali jsme otázku udělení výjimky s ministerstvem školství. To nás odkázalo na ministerstvo zdravotnictví, které je oprávněné upravit podmínky pohybu osob na veřejnosti a případná omezení v době pandemie. Podle našeho zjištění oprávnění udělit speciální výjimku nad rámec výjimek stanovených mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, může jen ministerstvo zdravotnictví.“ (zvýrazněno redakcí)

(6) Neuroložka Dr. Margarite Griesz-Brisson MD, PhD.: “Je jasné, že nedostatek kyslíku je škodlivý pro jakýkoliv mozek, to se nemusí potvrzovat. Musí být svobodným rozhodnutím každého člověka, zda chce přijmout nedostatek kyslíku v mozku, aby se ochránil před viry neúčinnou maskou.“ Video v tomto odkaze.

(7) „Č.j. 18 A 59/2020 – 224: Městský soud v Praze vyhověl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Sabola a soudců Mgr. Martina Lachmanna a Mgr. Jana Ferfeckého žalobě čtyř navrhovatelů o nezákonnost opatření již ve vztahu k povinnosti nosit roušky od 18. září”.

(8) která v platnost pro ČR vstoupila 1. 10. 2001

(9) Citace: „Rouška je věc, která určitě nezabrání přenosu viru, protože virus je nanopartikule, což je deset na mínus devátou metru, a mezírky mezi vlákny vašich ústenek jsou zcela jistě větší. Navíc je většina z vás nemá pevně utemované kolem nosu a úst. Je to možná taková psychologická věc, že si připadáte chráněni,“ říká viroložka Soňa Peková.” Zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/103273/rousky-nosite-jen-z-psychologickeho-hlediska-na-covid-nefunguji-ustenka-je-jako-rybarska-sit-rika-sona-pekova.html