Neduste naše děti v rouškách a neprodlužujte nouzový stav

Vážený pane poslanče mého kraje,

tento týden bude na pořadu jednání PSP schvalování žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu.
Vláda mimo jiné zdůvodňuje potřebu nouzového stavu nutností zavádění hygienických opatření.

Jako rodič prvňáčka vidím z první ruky, k čemu tato opatření vedou. Vláda dusí naše děti dlouhodobým pobytem v necertifikovaných ochranných pomůckách a vydává to za ochranu jejich zdraví. Co si to tato vláda vůbec dovoluje?
I vláda uznává, že děti na prvním stupni nejsou ohroženou skupinou a my jako rodiče nestojíme o takovou ochranu, která bude realizována přidušením našich vlastních dětí.

Vláda opatření zdůvodňuje odkazem na studie, které jsou selektivně vybrané nebo obsahují nereálné předpoklady (např. po dotyku nebo sundání roušky si umyjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, cituji z dokumentu 15757/2020). A studie, které se vládě nehodí, jako například z německého Hamburku (Německo je civilizovaná země, výuka probíhá bez roušek), kde se u 78% žáků prokázala nákaza mimo školu, ty vůbec nebere v potaz.

Pane poslanče, ukončete režim nouzového stavu, zaveďte zpět normální kontrolu parlamentu nad činností vlády a vykonávejte tuto kontrolu důsledně, jak vám ukládá ústava.

Děkuji za pochopení

xxxxxxxxxxxx

 

Další dopisy najdete na stránce Vaše dopisy vládě a poslancům.