Vyjádření rodiče k opatřením ve školách

Dopis vládě a poslancům - popraskané ruce od dezinfekce a vyrážka pod rouškou
VYJÁDŘENÍ RODIČE Nesouhlasím s tím, aby děti nosily roušky a absolvovaly celý školní den v něčem, co jim znemožňuje orientaci v mimice druhého, dává jim falešný pocit anonymity a neviditelnosti, „huhňání“ zhoršuje komunikaci a v neposlední řadě zhoršuje příjem kyslíku do jejich těl a…