Deklarace profesních sdružení

Deklarace pracovníků Integrovaného záchranného systému https://deklaraceizs.cz/

Deklarace právníků https://deklaracepravniku.cz/

Deklarace lékařů https://deklaracelekaru.cz/

Deklarace zdravotních sester https://deklaracesester.cz/

Deklarace studentů https://deklaracestudentu.cz/