Výzva občanům České republiky, postavte se proti schválení novely Pandemického zákona!

Pandemický zákon, který byl přijat 26. února 2021 měl platit pouze do 28. února 2022.

pandemicky-zakony

Tento zákon byl přijat proto, aby nebylo nutné vyhlašovat stav nouze, který umožňoval omezovat práva jednotlivce, zavádět pandemická opatření, jakou je například prokazování se QR kódem, nošení roušek ve vnitřních prostorech, regulace počtu osob, zavírání provozoven, restaurací, kadeřnictví, soukromých i veřejných shromážděních, regulace sportovišť, bazénů a omezování dalších práv, která jsou garantovaná ústavou.

Nyní se vláda rozhodla novelizovat tento zákon a prodloužit jeho platnost na dobu neurčitou. Tímto krokem se tento zákon stává běžnou součástí právního rámce a jeho platnost není omezena. Vláda hodlá tento zákon projednat ve zrychlením čtení ve stavu legislativní nouze a to již toto úterý 25.01.202.

Nedovolte vládě aby přijala tuto novelu. Tento zákon má být zrušen, nikoliv napevno zakotven v právním rámci České Republiky.

Pište vašim poslancům a ptejte se jich, proč potřebují tento zákon. Bavte se s vaším okolím a braňte se proti tomuto zákonu. Tento zákon umožňuje pokračování pandemických opatření i tehdy, když tu již žádná pandemie nebude. To nesmíte dovolit. Braňte se!

Zdroj: Vláda schválila, že pandemický zákon má platit bez časového omezení | ČeskéNoviny.cz (ceskenoviny.cz)

Odkazy na e-mailové adresy na poslance: E-mailové adresy na vládu, poslance a další subjekty – Iniciativa Vraťme děti do školy (vratmedetidoskoly.cz)

Pandemický zákon: 94/2021 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zá… (zakonyprolidi.cz)

ProLibertate.cz: Právníci proti novele pandemického zákona – ProLibertate.cz