Dopis vládě a poslancům: nestojíme o politiky, kteří ignorují lidská práva, zákony a soudy

Nemoc a smrt patří k životu. To nelze změnit. Otázka je, jak kvalitní je náš život mezi tím.

 

Páni politici, zaměstnanci lidu, vy, kteří jste se k moci dostali díky důvěře obyvatel této země,

opravdu si myslíte, že ze sebe všichni tiše necháme dělat pitomce? Co jste to za lídry národa? Každý dobrý šéf ví, že nemůže donekonečna jen bez vysvětlení přikazovat či zakazovat. Takový si sám říká o neposlušnost a svržení. Pokud má tým fungovat a společně postupovat k nějakému výsledku, musí každý jeho člen vidět smysl v tom, co je požadováno, a chtít to dělat. Jenže ve Vašich opatřeních se smysl hledá jen velice těžko. A lidé, kteří jsou uzavřeni doma bez možnosti vydělávat si a propadají splínům, už hledají vnitřní motivaci k poslušnosti marně. Neustále vyhlašujete nové příkazy a zákazy, jen aby bylo pěkně v médiích vidět, že něco za naše peníze děláte. A když se Vaše kroky ukážou býti neúčinnými, obviňujete lid, že za to může ignorací Vašich nařízení. Nestojíme o vládu, která vyvolává za vydatné pomoci médií v lidech úmyslně strach, aby docílila toho, že její příkazy poslechnou, a probouzí nenávist vůči těm, kteří tato nedostatečně odůvodněná nařízení dodržet nemohou (z důvodů zdravotních či existenčních, psychických či pro své přesvědčení či víru). Koho z Vás ale zajímají důvody občanské neposlušnosti? Nestojíme o politiky, kteří ignorují lidská práva, zákony naší země, rozhodnutí soudů, uráží lid této země a likvidují zdraví a budoucnost zdejších obyvatel!

Vy alibisti, otevíráte restaurace a obchody a podmínkami znemožňujete, aby toto otevření mohlo být pro provozovatele výdělečné! Otevíráte sportoviště a nařizujete sportovcům roušky! Kdo do toho půjde? Při sportu má člověk své zdraví zlepšovat, ne si ho likvidovat! Vymysleli jste PSA, abyste ho pak sami nedodržovali a oddalovali na neurčito to, co jste v něm pěkně barevně slíbili, především návrat dětí do škol!

Bez důkazů o jednoznačném přínosu a neškodnosti roušek nařizujete dětem po celou dobu výuky (někdy i 8 hodin denně) mít zakryté dýchací cesty. Už jste si to na sobě po takovou dlouhou dobu vyzkoušeli? Děti nejsou schopny se zdravotnickou pomůckou zacházet stejně jako lékař na operačním sále. Pokud by skutečně učitel musel striktně hlídat účelné a hygienické používání roušek dětmi, zřejmě by se v průběhu výuky na jiné téma ani nedostalo. Přitom je jasné, že během svačiny, oběda, či odpoledne při návštěvách tyto děti přijdou do kontaktu bez zakrytí úst, a tedy několikahodinové dušení zůstává zcela bez pozitivního dopadu.

V dnešní době už má dávno každý osobní zkušenost se zakrýváním dýchacích cest. Někteří mají zkušenosti se závažnými zdravotními problémy (zvracení, omdlévání, dušení, ekzémy, záněty dásní). Jiní to po fyzické stránce zvládají lépe, ale psychický (panika, strach) a sociální (obavy z kontaktu s lidmi, agresivita vůči jinak smýšlejícím) dopad to má na všechny, především však na mladší generace, které své zvyky a pohled na svět a lidi teprve vytváří. O to vám jde? Vytvořit generaci asociálů a paranoiků? Zdraví je stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody, nikoliv pouhá nepřítomnost nemoci či vady. Záleží vám na zdraví našich dětí?

Nějaký účel roušky ale přeci jen určitě mají, jistě plní minimálně tyto tři funkce:

  • jedná se o iluzi ochrany, o iluzi, že se o nás vláda stará a vydanými opatřeními dělá vše potřebné, aby nás ochránila,
  • jedná se o psychologický nástroj, který v lidech vyvolává strach z kontaktu s dalšími lidmi, snižuje tzv. „mobilitu“ lidí a v důsledku toho dle víry vládních epidemiologů i šíření viru,
  • jedná se o politický nástroj, díky kterému je na ulici hned na první pohled jasné, kdo je dost vystrašený na to, aby poslechl jakékoliv nařízení.

Dnes už téměř každý ze své osobní zkušenosti s COVID – 19 dokáže posoudit, jak moc závažná tato viróza (každá nemoc, způsobená virem, je prosím viróza) pro něj či jeho příbuzné a známé byla. Každý, kdo to nesl těžce a je jen malinko upřímný sám k sobě, ví, proč tomu tak bylo a čím tomu v minulosti pomohl. Proč dětem bráníte izolací a rouškami vytvořit si vůči COVID – 19 odolnost přirozeně? Imunita (především T-buněčná) člověka se buduje v dětství a mládí kontaktem s viry a bakteriemi. Pouze díky překonání nemoci může člověk získat dlouhodobou až trvalou imunitu. Vakcíny jsou jen více či méně krátkodobou náhražkou, odůvodněnou v případě COVID – 19 snad u starých či jinak oslabených lidí.

Děkujeme za Vaši péči, ale už jí máme dost. Chceme o své děti, jejich zdraví a vzdělání opět pečovat v souladu s Listinou základních práv a svobod, Ústavou této země a zdravým rozumem! Toto není stát nesvéprávných negramotných bytostí, které nejsou schopny posoudit, co je pro jejich vlastní zdraví prospěšné. Kdo považuje za nejlepší pro budování své imunity totální izolaci, rádi mu ji dopřejeme. Dnes tu možnost má (nákup přes internet, práce z domova, respirátory při kontaktu s lidmi). Pro děti to ale dobré není v žádném případě! Vraťte děti do školy, do kroužků, mezi lidi a to bez náhubků!

 

xxxxxxxxxxxxxx

 

Další dopisy najdete na stránce Vaše dopisy vládě a poslancům.