Dopis ministrovi školství: zájmy dětí nehájíte, jejich problémy neřešíte, změny v nedohlednu

Vážený pane ministře,

jako otec 3 dětí jsem velice nespokojen s vývojem stávající situace ve školství a celkově s prací vašeho úřadu, jehož jste vedoucím.

Je to fakticky rok, co byly školy uzavřeny, a za tuto dobu jsem nezaregistroval z vaší strany žádnou iniciativu, která by vedla k návratu do provozu-schopného stavu ve školách. Až trestuhodné mi pak připadá Vaše vyjádření jako ministra školství, resp. Váš osobní postoj k návratu dětí do škol, který je negativní. Výrok p. premiéra Babiše z posledních dnů o významu maturit ani raději komentovat nebudu, ten patrně ve vzdělávání národa nevidí žádný význam.

Jelikož jste součástí instituce (vláda ČR) která má prioritně, resp. výhradně sloužit občanům této země, tak Vás žádám o odpovědi k následujícímu:

  • Jaké vaše ministerstvo podniklo za poslední 1 rok kroky pro co nejrychlejší návrat všech žáků a studentů do škol?
  • Jaký je plán pro doplnění zanedbaného učiva v čase nejdříve žádné, posléze distanční výuce studentům? (např. zkrácení doby prázdnin, prodloužení vyučovací doby apod.?)
  • Jaký je důvod pro zrušení individuální výuky na ZUŠ? (i při zachování hygienických opatření)
  • Jak je možné, že po 1 roce od uzavření škol a snaze o distanční výuku není tato výuka napříč jednotlivými ročníky jednotná, neexistuje jednotná forma a pravidla? (žáci týchž ročníků mají v různých okresech / školách různou délku výuky, různý způsob výuky atd.)
  • Jak je možné, že nedošlo k žádné úpravě vyučovacích osnov s ohledem na velmi omezený způsob výuky?

Děkuji za vaši odpověď, kterou stačí zaslat elektronicky zpět na mou emailovou adresu: xxx, ev. na adresu: xxx

Tento dopis byl zaslán i tištěnou formou na adresu MŠMT.

S pozdravem,

V xxxxxxxxxx, 8. 3. 2021

xxxxxxxxxxxxxx