Právo na vzdělání bez podmínek! Prohlášení iniciativy Vraťme děti do školy 7. 3. 2021

Následující projev měl zaznít na ohlášené, ale posléze na poslední chvíli Magistrátem hl. m. Prahy zrušené demonstraci za práva a svobody občanů ČR na Staroměstském náměstí v neděli 7. 3. 2021. Nahráli jsme ho tedy zvlášť, přepis najdete pod videem.

 

 

Zdravím všechny jménem iniciativy rodičů Vraťme děti do školy!

Jako rodiče si přejeme pro naše děti nejlepší možné podmínky pro dnešek i budoucnost. Je opravdu nezbytné podmiňovat řešení současné situace volbou mezi našimi rodiči a dětmi? Je nutné a účelné chránit staré a nemocné izolováním mladých, zdravých lidí? Ne!

Jsme jednoznačně pro cílenou a profesionální ochranu a pomoc lidem zdravotně oslabeným a tudíž ohroženým jakoukoliv infekční chorobou, ale ne na úkor našich dětí. Odpírání kvalitního vzdělávání, sportu a kroužků žákům a studentům všech věkových kategorií není cestou k záchraně státu a jeho budoucnosti. Izolace je nejhorším trestem pro lidskou bytost. Děti trpí zbytečně a lidé přesto dále umírají.

Naše děti získávají už rok vzdělání přes monitor počítače a s přáteli se setkávají povětšinou pouze virtuálně. Psychologové hovoří o ztracené nebo zapomenuté generaci. Jejich ordinace se plní mládeží s depresemi, pokusy o sebevraždu, případy sebepoškozování a narůstajícího domácího násilí. 

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci či vady, je to soubor fyzické, psychické a sociální pohody. Nikdo nemá právo po našich dětech chtít, aby obětovaly své zdraví ve prospěch kohokoliv jiného. 

Jako rodiče jsme dle Občanského zákoníku povinni chránit své potomky. Náš stát je dle Úmluvy o právech dítěte povinen ve všech činnostech týkajících se dětí upřednostňovat jejich nejlepší zájem a konat vše pro jejich blaho. Máme lidskou i právní povinnost chránit naše nejmladší a jejich budoucnost.

Jsme zásadně proti zavedení povinného plošné testování bezpříznakových osob před vstupem do školy, tedy proti podmiňování povinné školní docházky jakýmkoliv zdravotním úkonem vyžadovaným pod nátlakem. Jedná se o zbytečně drahou aktivitu, s pochybnými výsledky, negativním dopadem na psychiku i zdraví dětí a narušující právní pořádek země.

Jsme rozhodně proti zakrývání dýchacích cest u nezletilých. Neexistují důkazy, že tento druh ochrany užívaný širokou nelékařskou veřejností mimo operační sál či testovací laboratoř brání šíření jakéhokoliv virového onemocnění.

Zato jsou známy názory odborníků a zkušenosti lidí, že způsobují zdravotní, psychickou i sociální újmu osobě, která ochranu používá.  Nedostatek kyslíku způsobuje nevratné odumírání mozkových buněk a předčasné stárnutí organismu. Vdechování vlastních virů, bakterií, ale i plísní zhoršuje stav plic a průběh jakékoliv respirační nemoci. Použitý kapesník patří do koše, ne na ústa našich dětí.

Nad požadavkem vakcinace dětí proti Covid 19 už nezbývá než kroutit hlavou. Očkování dětí proti virovému onemocnění je pitomost. Děti jsou schopny si získat trvalou imunitu přirozeně, bez komplikací.

S těmito názory nejsme sami. Vedle Vás teď stojí lidé, kteří to vidí stejně jako vy. Jsou i u vás ve městě a obci. Propojme se, spojme se. Společně požadujme, aby politici napravili, co sami způsobili. Aby přenechali péči o skutečně nemocné lékařům. Aby respektovali práva této země a svobodnou vůli občanů.

Budoucnost je v rukách každého z nás. Pro naše děti a jejich úsměv!

 

 

Chceme do školy - právo na vzdělání bez podmínek - transparenty na demonstraci 7.3.2021
Transparent za návrat dětí do škol, pořízeno 7.3.2021 na rozpuštěné demonstraci na Staroměstském náměstí

 

Chceme do školy - právo na vzdělání bez podmínek - transparenty na demonstraci 7.3.2021
Transparent za návrat dětí do škol, pořízeno 7.3.2021 na rozpuštěné demonstraci na Staroměstském náměstí