Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.: zavření škol, celodenní roušky ve školách, ignorování odborníků – proč?

Zveřejňujeme žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaslaný na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám Ministerstvo zdravotnictví o zodpovězení následujících otázek.

1. Jaká studie a na základě jakých dat bylo prokázáno, že covid 19 se šíří mezi dětmi a proč nesmí tyto děti chodit do škol, smysl a potvrzení střídavé výuky – když děti se stejně stýkají mimo školu, nákup v supermarketu, venku, kde se potkají

2. Jaká klinická studie či studie ohledně roušek prokázala, že dlouhodobě překryté dýchací cesty neohrožují děti na jejich zdraví například zvýšením hladiny oxidu uhličitého v krvi, či jiným způsobem nejsou ohroženy na životě.. Mé dcery byly již druhou vyučovací hodinu velmi unavené a bolela je hlava po zbytek dne. Obě navštěvují ještě ZUŠ, hrají na hudební nástroje a stávalo, že již na výuku jít nemohly, právě pro bolesti hlavy a únavu. Nesoustředily se na výuku, při výuce cizího jazyka měly problém s porozuměním učiteli.

3. Kdo z týmu odborníků, kteří nařizují opatření, se zabýval zprávou WHO z 30.3.2020, kdy tato organizace nedoporučila nošení roušek u nenakažených. Konkrétně se vyjádřila ve smyslu, že nevidí žádný užitek ve všeobecném nošení roušek v nynějším boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Nic nenaznačuje tomu, že by to něčemu pomohlo. Citace koordinátora krizové pomoci z WHO Michaela Ryana.

4. Kdo z týmu odborníků, kteří nařizují opatření, se zabýval zprávou Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí /ECDC/, které došlo ze studií a zpráv evropských zemí k závěru, že šíření koronaviru ve školách není příliš obvyklé. K rozšíření nákazy dochází primárně v komunitě, ale mimo školu.

5. Kdo z týmu odborníků, kteří nařizují opatření, se spojil s panem profesorem MUDr. Jiřím Beranem CSc. v oboru epidemiologie a proč se odborník na tak vysoké úrovni nechává stranou a jeho názory a návrhy na opatření nejsou široce debatovány a diskutovány, zejména, když již má prokazatelné kladné výsledky v boji s koronavirem. / Domov důchodců Litovel/ Proč byl tento světově uznávaný lékař označen na stránkách MZza dezinformátora?

Máme se jako rodiče obrátit na ústavní soud, tak jako to udělali rodiče v Rakousku, kde den před Štědrým dnem se ústavní soudci postavili proti vládní zvůli a Ústavní soud v Rakousku zrušil střídavou výuku i roušky ve školách!

Děkuji za vyřízení této žádosti a prosím o zaslání odpovědi na tuto e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx v zákonné lhůtě 15 dnů.

S pozdravem,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx