Vysokoškolák píše ministrovi: z epidemiologického hlediska nedává zavření škol žádný smysl

Vážený pane ministře,

píši Vám jakožto student posledního ročníku vysoké školy. Již druhý semestr se učím distančně z domova. Tento rok budu skládat státní závěrečnou zkoušku. Je pro nás již téměř nepředstavitelné, že bychom třetí semestr za sebou měli distančně. Důrazně Vás žádám, aby došlo k otevření všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Z epidemiologického hlediska nedává jejich uzavření žádný smysl, jak koneckonců dokazuje již mnoho výzkumů.

Jsem aktivním podporovatelem platformy „Vraťme děti do škol“, podepsal jsem i petici za návrat všech studentů do škol. Právo na vzdělání je nám garantováno Listinou základních práv a svobod! Prosím, nedopouštějme se na dětech a na studentech takové odporné genocidy. Vy to jakožto ministr školství nesmíte dovolit! Vzdělaní a chytří lidé jsou ti, kteří jsou budoucností tohoto národa, jsou to ti, kteří mohou naši společnost posunout dopředu.

A to se vůbec nezmiňuji o tom, jaké psychické důsledky má dlouhodobá izolace pro děti a pro mladé lidi.

Děkuji za přečtení a doufám v to, že v sobě najdete odvahu a konečně otevřete VŠECHNY školy v ČR.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxx