Apel na vládu a poslance: pracující rodina nemůže suplovat výuku dětí, sport i volnočasové aktivity

Vážení poslanci, vážená vládo,

Uplynul více jak jeden týden, co jsem Vám psala tento email a dostala jsem jednu jedinou odpověď. Je vidět, že životy obyčejných lidí a dětí zvlášť vás vůbec nezajímají.

Jak byste mi jinak vysvětlili, že už ani nenaznačujete termín, kdy půjdou děti do školy?

Máte vůbec představu, co s nimi distanční výuka dělá, jak je celá tato nesmyslná situace vyčerpávající nejen pro děti, ale i učitele, kteří se snaží něco do dětí dostat, udržet jejich pozornost před PC, podotýkám, že vypnuté kamery jsou v některých případech bohužel nutnost vzhledem ke kvalitě spojení. Jak má učitel hodnotit práci žáka, když neví, jestli dítě sedí u PC nebo hraje na mobilu, chcete jim natolik znemožnit POVINNOU školní docházku, aby si naši budoucí spoluobčané (migranti) nepřipadali bez vzdělání méněcenní? Co je skutečně za tak dlouhou odlukou všech dětí od svých vrstevníků? COVID to nebude.

Jak zvládnou budoucí středoškoláci přijímací zkoušky na střední školy, rozsah distanční výuky zdaleka nekopíruje množství probrané látky ve škole. Vím, že mají všichni žáci stejné podmínky, s tím ale CERMAT nepočítá a příjímací zkoušky jsou nastaveny podle běžně probraného učiva.

Mají naše děti stejné podmínky pro výuku jako děti vládních činitelů? Já si rozhodně nemohu dovolit soukromé doučování pro své děti a věřte mi, i když nemám ani pedagogické minimum, snažím se ze všech sil, které logicky ubývají, aby z nich něco bylo. Ano, děti mám z vlastní vůle, obětuji jim vše, ale vzdělání opravdu suplovat nemohu a chci, aby z nich vyrostli slušní lidé, kteří budou plnohodnotnými občany pro tuto společnost. Za téměř rok jste znehodnotili moje celoživotní úsilí, aby tomu tak bylo. Děti nic nebaví, distanční výuku berou jako nutné zlo, stravovací režim je pryč, pohybová aktivita se rovná téměř nule. Nezvládám pracovně držet ekonomiku, jak s oblibou zmiňujete, a plnohodnotně nahradit tělocvik a sportovní volnočasové aktivity.

Přes všechna vládní omezení se stále snažím být slušným člověkem, který řádně odvádí všechny daně, tak prosím, ukončete tuhle hru na pány a pusťte naše děti do školy, aby mohly rozvíjet svou osobnost po všech stránkách. Rodina opravdu nemůže nahradit a zajistit vše.

S pozdravem

xxxxxxxxxxx