Vyjádření rodiče k opatřením ve školách

VYJÁDŘENÍ RODIČE

Nesouhlasím s tím, aby děti nosily roušky a absolvovaly celý školní den v něčem, co jim znemožňuje orientaci v mimice druhého, dává jim falešný pocit anonymity a neviditelnosti, „huhňání“ zhoršuje komunikaci a v neposlední řadě zhoršuje příjem kyslíku do jejich těl a mozků, přičemž dlouhodobě vdechují zpět odpadní látky, které škodí jejich zdraví.

Nesouhlasím s tím, aby se děti testovaly a přivykaly na pravidelný stres, jak dopadne test (byť falešně pozitivní)- jednoznačně to poškozuje jejich psychiku včetně následujících kroků „vyhoštění“ a dalšího testu, neustálé se podvolování šťourání do svých těl v zájmu celku, který je nám podsouván a antigenní testy jsou zneužívány na plošné testování, ačkoliv k němu vůbec nejsou určeny (jenže rozhodnutí vlády nás nutí kývat na nesmyslné věci), testy jsou málo citlivé a nezachytí mutace, jedná se tedy o zcela nesmyslný krok, ke kterému jsme zlovůlí nuceni.

Nesouhlasím s tím, aby děti dodržovaly zákaz zpěvu a pohybu. Toto je poslední hřebíček do pomyslné rakve našich dětí. Je to jediný funkční způsob ventilace stresu a dočerpání radosti. Toto rozhodnutí vidím jako zcela destruktivní a nepřátelské vůči živým bytostem. Fatální dopady převyšují domnělé a vykonstruované benefity.

Navíc roušky ani testy nejsou v registru SÚKLu a neprošly jako zdravotnický prostředek řádným testováním. Kvůli rozkazu vlády vše plošně dodržujeme a je možná i varianta, že si tím huntujeme vlastní zdraví, jelikož na trhu je nyní nepřeberné množství výrobků negarantované kvality.

Dělal někdo studii, co vlastně vdechujeme díky nasazenému respirátoru a roušky na obličej po většinu dne a jaký to na nás má dlouhodobý dopad? O psychice- kdy je celý svět najednou muslimsky nečitelný- ani nemluvím.

Matka dětí na 1. a 2. stupni