TESTOVÁNÍ DĚTÍ: Po rodičích je požadováno obětovat své děti pro blaho státu. Takový přístup nemá v historii lidstva obdoby! Odmítáme dělat z našich dětí viníky

Zveřejňujeme dopis prezidentovi a členům Asociace ředitelů ZŠ, aby se postavili proti podmiňování vstupu žáků a studentů do škol neodůvodněným testováním. V článku najdete podrobnou argumentaci proti testování dětí.

Odpověď prezidenta Asociace ředitelů ZŠ a další dopis najdete v článku:

TESTOVÁNÍ DĚTÍ: Odpověď ředitele AŘ ZŠ k podmiňování testování dětí pro vstup do škol a komentář – 79 % rodičů si testování nepřeje

 

Dobrý den, pane prezidente Černý,

ozývám se Vám již po čtvrté. V předcházejících dopisech jsem se na Vás obracela s žádostí, aby jste se zastal dětí ohledně roušek ve školách. Nestalo se tak, se zdůvodněním, že je to pro naše děti “menší zlo”.

Nyní se na Vás obracím v rámci povinného testování našich dětí ve školách, kdy reaguji na Vaše stanoviska k tomuto tématu, cituji:

….”že by se testy ve školách měly provádět bez vyškolené asistence”…
….”testování by provedli rodiče a do školy by poslali jen ty děti, které by měly negativní test. „Ideální by bylo, kdyby se dokázaly najít takové testy, které by si dělali starší žáci sami, nebo u mladších by je udělali rodiče”….

Přemiér i Blatný chtějí návrat do škol jako Rakousko

Velice mě udivilo, s jakou jistotou a lehkostí plánujete testovat našich dětí ve školách bez vyškolené asistence, či dokonce povinně přímo z našeho domova, a nás, rodiče, dokonce do tohoto manévru, namířeného proti našim dětem, zatahovat.

Nicméně, pane prezidente Černý, pokud hovoříte za nás a za naše děti, opět v tak závažné věci, jako je testování, a dokonce nám, rodičům chcete zadávat domácí práci, dovolím si tudíž i já, oslovit Vás a psát, nikoliv jen sama za sebe, ale za nás, rodiče a děti.

Vážený pane prezidente, vězte, že testování trpělivosti – nás rodičů, už zašlo příliš daleko.

Už není z naší strany déle udržitelné přihlížet tomu, jak vědomě či nevědomě chcete opakovaně hazardovat se zdravím našich dětí ve školách, a to opět bez našeho souhlasu a jakékoliv zákonné opory, s opakovanou mantrou: “ve jménu ochrany rizikových skupin”, která navíc nebyla dosud seriózně, nestranně a vědecky dokázána!

Dochází zde k velkému nedorozumění ze strany školských a zdravotnických institucí. jelikož o tuto “starostlivou” péči o naše děti, kterou i Vy vyvíjíte, a která nám, mnoha rodičům doslova nahání hrůzu, tak o takovou péči, ale my, rodiče, rozhodně nestojíme!

V době “Covidové” je nám rodičům neustále podsouvána myšlenka, že musíme své děti obětovávat pro záchranu rizikových skupin. Také nám bylo odebráno přirozené právo rodičům vlastní – chránit své děti. Byla nám odebrána výhrada svědomí, a dokonce nám má vyhovovat, když vlastní děti přidušujeme. A nyní se máme nově smířit s tím, že se bude ve školách, či přímo v domácnostech zasahovat do tělesné integrity a soukromí našich dětí povinným štouráním či pliváním? Tento proces postupného duševního, fyzického, a ponižujícího utrpení našich dětí, a nás rodičů, se neustále stupňuje, a toto vše má být myšleno v dobré víře?

Po rodičích je neustále požadováno obětovat své děti pro blaho státu. Takový přístup na úkor veřejného zájmu ale nemá v historii lidstva obdoby!

Vážený pane prezidente Černý, nyní o našich dětech rozhodujete, opět bez nás, a to tak, že děti budou moci školu navštěvovat opět jen pod podmínkou nátlaku a strachu, fyzického a psychického utrpení, pod podmínkou odebírání si vlastních tkání, a tudíž za cenu vlastního sebepoškozování. A to i navíc zřejmě za jejich stálého povinného” přidušování.

Rozhodli jste se, že děti, které budou smět chodit do školy – musí mít novou povinnost, a to být jen tak zdravé, jak zrovna rozhodne výsledek pofidérního testu. A také jste se rozhodli, že jejich zdraví a imunita již není jejich nezadané a výsostné právo a čistě osobní věc. Vyvlastnili jste si právo na zdraví a život našich dětí.

Jelikož mutací, momentálně systémem protěžované nemoci, může být vlastně nekonečně mnoho, tak to vypadá i tak, že to má být nové a trvalé politikum současného školského systému. Zavádíte do škol novou normalitu, kdy dítě s Covidem bude in nebo out. Podle toho, jak a kolikrát do roka dítěti vyjdou výsledky. Zavádíte do škol novou zábavu: ruskou ruletu a novou národní soutěž – s cílem stigmatizovat děti a celé jejich rodiny. Odmítáme takovou vizi a politiku dehonestace, diskriminace a apartheidu ve školách.

Chce se po nás, abychom my, rodičové, opět jen s klidem a bezmocně tomu všemu přihlíželi? Jedná se o cílenou destrukci našich dětí, o destrukci jejich psychické a fyzické integrity. O tom, jak jsou testy nevypovídající a “falešné” se zmiňují nejen veřejnoprávní média, ale dokonce si “cvrlikají už i vrabci na střechách”. Mnoho z nás už konečně pochopilo tuto globální hru na čísla a pandemii, která pouze slouží k přeměně společnosti, a na které hrstka lidí enormně bohatne a zbytek populace nenávratně chudne. Nechceme již, aby naše děti byly zneužívány, citově vydírány, obviňovány a zatahovány do této špinavé globální hry. My, rodiče, pro které je zdraví, život a ochrana vlastních dětí přednější, než slepá poslušnost a imaginární ochrana před nemocí Covid, už říkáme jasné ne této globální hře na čísla.

JE KONEC VŠEM POKUSŮM NA NAŠICH ZDRAVÝCH DĚTECH. ŘÍKÁME JASNÉ NE – NEUSTÁLÉMU STRAŠENÍ NAŠICH DĚTÍ A JEJICH SEBEOBĚTOVÁVÁNÍ A SEBEPOŠKOZOVÁNÍ A SLEDOVÁNÍ! JIŽ NEDOVOLÍME NIKOMU, Z NAŠICH DĚTÍ DĚLAT LIDSKÉ TROSKY. ODMÍTÁME PLÁNOVANOU SANITÁRNÍ TOTALITU A DĚLAT Z NAŠICH DĚTÍ VINÍKY, POKUD SE NÁHODOU ZVÝŠÍ POČTY PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH A NEMÁTE PRO NĚ JIŽ TŘEBA MÍSTO.

(Lékaři, přestaňte prosím tancovat v areálech nemocnic, naše děti totiž mají tanec zakázaný a nemohou za to, že docházelo v průběhu minulých let ke snižování lůžek, či rušení nemocnic a Vaši kolegové hojně odcházeli za lepším platem do zahraničí).

Naše děti už nebudeme nadále obětovávat systému, který falšuje data, lže, překrucuje realitu a ohýbá nezadatelná práva našich dětí!

Je nevídané, že vůbec myšlenka povinného testování ve školách mohla vzniknout, když je navíc naprosto neprůchodná i ze strany současně platné mezinárodní i české legislativy. Již vzniká draft na MŠMT: “Manuál COVID-19 testování ve školách”, přesto, že je to naprosto v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, Listinou základních práv a svobod, Školským zákonem atd…To vše jen dokazuje to, že to s našimi dětmi, ze strany stávajícího systému, není vůbec myšleno dobře.

Dovolte mi, prosím, pane prezidente, Vás tedy seznámit s těmito fakty týkající se Vámi navrhovaného testování dětí, a tímto tak na Vás apelovat, definitivně upustit od těchto nesmyslných, škodlivých, nezákonných, manipulativních a národní ekonomiku poškozujících snah:

  • Za prvé: k testování musí dát souhlas zákonný zástupce, a nemůže se ve školách provádět bez přítomnosti rodičů.
  • Za druhé: v žádném případě se nemají testovat osoby bezpříznakové, negativně otestovaný může být po chvíli pozitivní – proto je to celé naprosto nesmysl.
  • Za třetí: testování je zdravotní služba či úkon, klasické školy, či vlastní domovy, nejsou místa, kde se taková procedura může provádět, také se jedná o pravidelné odebírání tkání, sběr DNA.
  • Za čtvrté: v případě odmítnutí testování ze strany rodičů se v žádném případě nejedná o zanedbávání rodičovské zodpovědnosti, a ani není možné si na základě neudělání tohoto testu podmiňovat pod tímto nátlakem školní docházku našich dětí.
  • Za páté: testy nejenže jsou vysoce nespolehlivé, celé je to tudíž nelogické, ale také ekonomicky zatěžující.
  • Za šesté: testování jednou týdně jako podmínka zahájení výuky je pro děti stresující, nehumánní, a pod jejich lidskou důstojnost a jak již bylo zmíněno – nesmyslné a pouze stigmatizující.
  • Za sedmé: naprosto nespolehlivé testování, obzvláště u bezpříznakových dětí pouze uměle udržuje strach a statistiky, , školy se budou zavírat a otevírat, bezpříznakové dětí a jejich rodiče budou zavíráni do karantén, třeba několikrát do roka ….co se tím vyřeší a komu tím pomůžete???

Tento OHLUPUJÍCÍ nesmyslný kolotoč už může chtít absolvovat jen někdo, kdo nemá skutečně rád sebe ani své děti, komu nezáleží na vlastním životě a životě jeho dětí, kdo sám sobě a druhým rád ubližuje, a kdo v podstatě rezignoval na vlastní budoucnost a život. Takováto životní filozofie a postoj je pro naše děti naprosto zcestná a, neslučitelná se zdravým vývojem našich dětí, a proto ji zásadně a definitivně a s konečnou platností odmítáme.

Máme stále věřit tomu, že nějakým testováním se snižuje pravděpodobnost přeplněných nemocnic, a snižuje se úmrtnost rizikových skupin? Tohle ještě na světě žádná vědecká studie nedokázala!

Také máme stále věřit tomu, že naše děti jsou ta největší hrozba? Tento fakt také žádná solidní, randomizovaná a z terénu ověřená – vědecká studie na světě nepotvrdila!

Také nejsou žádné relevantní studie, které by doložily, že školy představují nějaké riziko. Ale hlavně: neexistuje žádná randomizovaná studie o tom, že bezpříznakový jedinci jsou svému okolí nebezpeční. A co víc, dosud chybí studie, či data, která by srovnala rizikovost mezi školou, přeplněným supermarketem a autobusem!

MÁME TOHO OHLUPOVÁNÍ UŽ DOST!

Je tudíž naprosto zřejmé, že celá tato myšlenka testování je nonsens a výkřik do tmy, tak jako povinné nošení roušek, které je podloženo pochybnými studiemi, a navíc bylo městským soudem již jednou zrušeno pro nedostatek odůvodnění. Ale pokud testování přesto bude prosazeno, a ředitelé škol budou podmiňovat vstup žákům do škol jen za těchto podmínek, může se klidně stát, že si rodiče začnou zakládat vlastní, nové školy, protože takový morální úpadek ve školství už nadále nebudou chtít rodiče snášet. Budou se podávat trestní oznámení na tyto ředitele. Nakonec stávající ředitelé a učitelé, vyznávající tento nehumánní, nezákonný a nesmyslný přístup k našim dětem, a kteří takto budou dětem bránit vstupu do škol, zůstanou bez práce, bez jakékoliv společenského uznání, a ocitnou se na okraji společnosti.

My, rodiče, by jsme tak na druhou stranu měli možnost, vrátit školství jeho proslulou úroveň a kvalitu. Jsme už sice unavení, ale naše odhodlání je silné. A proto doufáme, že už i ředitelé škol konečně brzy pochopí, že jsme to my, rodiče, kdo si platí celý tento aparát, a že díky našim daním, mají práci všichni Ti, kdo jsou integrováni v oblasti školství. My, rodiče, jsme Vaši zaměstnavatelé, Jsme zaměstnavatelé i

Vás, pane prezidente Černý, tak na to prosím nezapomínejte.

Proto apeluji na Vaše svědomí a čest, pane prezidente, a prosím Vás, přestaňte podporovat tento testovací nesmysl ve školách a nepodlehněte této nezákonné hře, namířené proti našim dětem a nám, rodičům.

Naše děti si už vytrpěly dost, obětovaly rok svého života, bez jakéhokoliv poděkování ze strany státu, Naše děti už chtějí normálně žít a chodit do školy, stýkat se s kamarády a užívat si volnosti pohybu, a smát se s plných plic. Na základě boje s neviditelným nepřítelem, který má vlastní neviditelné zákonitosti jsme byli nuceni přihlížet viditelnému úpadku našich dětí, které byly vybrány za obětní beránky. Chceme, aby naše společnost mohla zase vytvářet hodnoty, pracovat a přínosně fungovat, a ne žít v ustrnutí, chorobném sebepozorování a úpadku.

Nám rodičům nezbývá nic jiného, než také pevně doufat, že napáchané škody na našich dětech, ze strany pečujícího státu, se dají ještě zvrátit, než bude pozdě.

Motto:

Prosím, pane prezidente Černý, vraťte dětem vzdělávání ve školách bez podmínek a vraťte dětem zpátky jejich radost ze života. Vězte, že jiná cesta z tunelu pro záchranu naší společnosti není.

 

Za rodiče a děti:
S pozdravem
xxxxxxxxxxxxxxxx