TESTOVÁNÍ DĚTÍ: Odpověď ředitele AŘ ZŠ k podmiňování testování dětí pro vstup do škol a komentář – 79 % rodičů si testování nepřeje

Nejprve uveřejňujeme odpověď ředitele Michala Černého na dopis, který mu byl jakožto řediteli a členu Asociace ředitelů ZŠ zaslán, aby se zasadil proti plošnému testování pro vstup dětí do škol. Uveřejnili jsme v článku: (Paní, která se srdnatě bije za práva našich dětí a již poněkolikáté píše řediteli Černému, velmi děkujeme!)

TESTOVÁNÍ DĚTÍ: Po rodičích je požadováno obětovat své děti pro blaho státu. Takový přístup nemá v historii lidstva obdoby! Odmítáme dělat z našich dětí viníky

 

Vážená paní xxxxxxx,

ze strany ministerstva zdravotnictví je to postaveno tak, že buď se děti budou testovat, nebo zůstanou na distanční výuce. S tím nic nenadělám nejen já, ale ani ministr školství, který má na rozdíl ode mne skutečné pravomoci.

Jestli tedy chcete na někoho apelovat, musíte apelovat na ně – MZdr ČR. Já se jenom snažím dostat děti brzy do škol za aspoň trochu rozumných podmínek, ale to, co píšete Vy, je za současné situace naprosto nereálné.

U dětí na prvním stupni je nicméně situace ještě otevřená pro všechny varianty, rozhodující slovo ale opět bude mít MZdr. Druhý stupeň a střední školy se budou testovat zcela jistě.

I kdybych s Vámi souhlasil, má možnost cokoli ovlivnit je téměř nulová, mám jeden z mnoha desítek poradních hlasů.

Ale pokud to bude opravdu stát tak, jak jsem napsal v první větě, jsem pro to mít děti ve školách i za cenu testování. Podobný postoj zastává 70% pedagogů a podle mě ještě více rodičů, což ale pouze odhaduji.

Váš názor tedy obhajovat nemohu už proto, že mluvím právě za většinu pedagogů, to je má úloha.

S pozdravem

M. Černý

 

Následně zveřejňujeme další reakci na tuto odpověď.

 

Dobrý den, pane prezidente Černý,

děkuji Vám za rychlou odpověď. Nezbývá mi, než doufat, že jste si můj dopis přečetl celý a skutečně důkladně. Rozebírám v něm totiž, mimo jiné do detailu, i celou právní problematiku testování u dětí, kde jasně vyplývá, že takovýto podmíněný přístup k prezenční výuce dětí není ani „trochu rozumnou podmínkou“. Nicméně, pro jistotu ještě jednou shrnu už jen tento fakt, že jakékoliv typy testů jsou velmi nespolehlivé u příznakových jedinců, a už vůbec nemají smysl a vypovídající hodnotu u bezpříznakových. Jsou to pokusy na lidech, a proto, celý tento nápad je HOLÝ NESMYSL a s Vaší definicí „aspoň trochu rozumný“ nemá nic společného. Jediné rozumné vysvětlení je zkrátka výnosný obchod v něčí zájmy na úkor našich dětí a nás rodičů.

Zmiňujete, že 70% pedagogů s testováním souhlasí. V takovém případě budu ráda, pokud mě odkážete na nějaký zdroj, kde se tento fakt uvádí. Pokud je tomu skutečně tak, znamená to, že 70% pedagogů si testování žáků ve školách, jako podmínku k prezenční výuce našich dětí, nejenom přeje, což je velmi smutné zjištění, ale také, že tolik pedagogických pracovníků není řádně obeznámeno alespoň minimálně s platným Školským zákonem. Vzdělávání dětí není možné diskriminovat a podmiňovat pokusným experimentem, a odebíráním lidských tkání a buněk, a už vůbec není možné tento biologický materiál odevzdávat v prostorách školy, či s ním v těchto prostorách manipulovat. A je úplně jedno, zda si testy budou děti dělat ve škole sami, či doma, a poté ho někomu ve škole předávat. Proto platí, co jsem již zmínila ve svém mailu, že v takovém případě se ředitelé budou dopouštět trestné činnosti, pokud tyto pokusy na našich dětech budou chtít uplatňovat. A Vaše úloha je právě ta, aby jste v tomto ředitelům všemožně zabránil, či minimálně je s touto skutečností seznámil, dokud je čas.

Proto Vám na závěr Vám posílám anketu, ze které vyplývá, že 79% rodičů si testování žáků, jako podmínku k ústavně povinné prezenční výuce, nepřeje:

Rodiče se bouří proti testování žáků. „Tak to je raději necháme doma!“

Děkuji Vám předem za pozornost a ještě jednou Vás prosím o přeposlání Vašeho zdroje či ankety, kde se 70% procent pedagogů vyjádřilo ve prospěch testného experimentování na našich dětech.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxx