Švédští politici školy nikdy nezavřeli, ctí právo mladé generace na vzdělání a její prospěch je na předním místě

Zveřejňujeme dopis, který nám e-mailem poslala paní, která má rodinu ve Švédsku a dlouhodobě sleduje tamější situaci. Je velmi smutné porovnávat přístup k mladé generaci v zemi, kde si váží práva na vzdělání a prospěchu mladé generace, s naší zemí, ze které udělali politici Absurdistán, kdy nechávají většinu populace naprosto zbytečně trpět, místo aby se zaměřili na účinnou ochranu ohrožené skupiny obyvatel, jak na to už dlouho upozorňují skuteční odborníci na epidemiologii. Již dlouhé měsíce se každodenně přesvědčujeme o tom, že jsme si zástupce do Parlamentu opravdu nezvolili dobře. V příštích volbách bychom to měli napravit.

Dobrý večer milé dámy,

děláte fantastickou práci, zasloužíte si obdiv a poděkování. I já mám v rodině malé synovce, jeden chodí do 2 třídy a má to štěstí, že může chodit do školy, druhý páťák to štěstí nemá a tak sedí doma sám a učí se, zatímco rodiče musí chodit do práce.

Je to šílené. Nesouhlasím s tím. Rada bych se s vámi podělila o informace, jak funguje školství ve Švédsku.

Mám zde přátelé a rodinu a sleduji švédská média. Na podzim jsem psala do novin, neboť mě štvalo, jaké lži zveřejňují, ale nikdo nereagoval a všichni mleli ty stejně lži o úmrtnosti, chaosu…

V současné době je úmrtnost nižší než v předcházejících letech. Stejně jako i v ostatních evropských zemích.

Švédsko je známé svoji korektnosti, přesností.

Od vypuknutí pandemie na jaře loňského roku byly zavedeny jednoduchá pravidla:

– rozestupy,
– časté mytí rukou,
– práce z domova pokud je to možné,
– v případě nevolnosti, má člověk zůstat doma,
– testujte se v případě nemoci,
– scházejte se v menších kolektivech

Roušky se nenosí, hlavně epidemiolog pan Anders Tegnell je nedoporučuje.

Základní školy nebyly nikdy zavřené, distanční výuka platila pro gymnázia, kdy se mnohdy střídaly (týden škola, týden domácí výuka). Úřad veřejného zdraví trvá na tom, že děti musí chodit do škol a také musí mít volnočasové aktivity i v době pandemie.

Krátce po Novém roce schválil švédský parlament zákon, který dává do rukou předsedy vlády pravomoc vyhlásit mimořádná opatření, lockdown, s ohledem na složení vlády jsem vše viděla černě. Zatím však země funguje bez roušek a lockdownu.

Včera jsem shlédla pravidelnou tiskovou konferenci Úřadu veřejného zdraví ve Švédsku (každé úterý a čtvrtek, pravidelně ve 14.00 předstoupí před novináře a veřejnost – vysílá se na Youtube, hlavní epidemiolog, zástupce Sociálního úřadu a Úřadu pro bezpečnost a státních rezerv a krátce, stručně vysvětlí současnou situaci, prezentují statistické údaje, případně vyhlásí opatření a zbývající čas mají novináři na dotazy. Jsem fascinována, opravdu se začíná v 14.00, ne jako u nás, kdy se čeká i 6 hodin na vystoupení vlády.

Kdybych se rozepsala, tak Vás to asi nebude bavit číst tak dlouhé psaní a já bych asi nevěděla, kdy skončit. Budete-li mít však zájem, mohu Vám poslat další informace.

Níže uvedené jsou poslední informace že Švédska, psáno včera (úterý 26.1.2021)

Dochází ke zvratu šíření nemoci Covid, počet nakažených, hospitalizovaných na běžných i JIP odděleních klesá. Je to zejména tím, že švédové dodržují doporučení – v případě, kdy je možné, pracují z domů, dodržují hygienická doporučení (mytí rukou, odstupy, se sociálním distancováním už to není tak horké, mnohým chybí rodina a přátelé a také se začínají opatrně scházet).

I do Švédska se dostala anglická varianta. Úřad veřejného zdraví ví přesné počty nakažených. Jsou důslední ve vyhledávání nákazy.

Dle mě kamarádky že Stockholmu, která pracuje na JIP, na tomto oddělení leží muži ve věku 65-75 let s klasickými chorobami – obezita, diabetes, vysoký krevní tlak a dalšími metabolickými nemocemi.

Vláda doposud neuzavřela společnost, restaurace fungují, mohou však dle nové vyhlášky podávat alkohol do 20.00 (platí do 7.února 2021, poté bude možno podávat alkohol do 22 hod).

Co se týče školek, cituji z web stránky Úřadu péče o zdraví (Folkhälsomyndigheten):

Předškolní zařízení – ukázalo se, že školní aktivity nejsou hnací silou šíření infekce. Zaměstnanci předškolního zařízení nebyli diagnostikováni covid-19 ve větší míře než u jiných profesních skupin. Potřeba dětí v předškolním věku a možnost být ve školce je nezbytná. Obecným pravidlem by proto mělo být, že děti během pandemie chodí do předškolního zařízení.

Povinná školní docházka a jiné formy povinné školní docházky jsou důležité pro zdraví dětí a mladých lidí. Všichni aktéři společnosti proto potřebují dosáhnout rovnováhy mezi potřebami dětí a právem chodit do školy a opatřeními na kontrolu infekce, která je třeba přijmout, aby se snížila rizika šíření infekce ve škole.

Děti, mladí lidé a covid-19 Současné znalosti ukazují, že děti obvykle mají mírné příznaky covid-19 a že je velmi neobvyklé, že děti vážně onemocní na covid-19. Dosud se ukázalo, že děti nejsou hybnou silou šíření infekce. Zaměstnanci pracující ve škole nebyli diagnostikováni covid-19 ve větší míře než u jiných profesních skupin. Sledování infekcí a zprávy o propuknutí nákazy naznačují, že v mnoha případech učitelé infikovali další učitele a že se zdá, že je méně časté, aby učitelé infikovali učitele.

Posílit preventivní práci Ve světě nyní panuje shoda v tom, že pokud je to možné, školy by měly být během pandemie otevřené, je však nutné neustále přijímat preventivní opatření ke snížení rizika šíření infekce. Evropská agentura pro kontrolu přenosných nemocí (ECDC) ve své nejnovější kompilaci píše, že jako poslední možnost by mělo být použito rozhodnutí zavřít školy pro kontrolu pandemie covid-19. Je proto důležité udržovat základní školy během pandemie otevřené, pokud je to možné, protože výuka v prostorách školy je tím nejlepším pro učení a sociální kontexty studentů. Měla by proto být nastolena rovnováha mezi potřebou dětí chodit do školy a právem chodit do školy, a opatřeními na kontrolu infekce, která jsou přijímána. Znalosti o negativních dopadech zavírání škol a dlouhé době distančního vzdělávání se zvyšují a jako možné důsledky byly dosud zdůrazněny ztráta učení a dopad na duševní a fyzické zdraví.

Gymnázia – střídá se distanční a presenční výuka, po týdnech. Na vysokých školách a universitách probíhá výuka distančně, avšak cvičení a praxe probíhají v laboratořích, …..

Posilovny, bazény, sportovní zařízení jsou otevřena, počet návštěvníků je regulován, dle velikosti muže být až 250 osob (což je povolené maximum při zachování rozestupu).

Když to znovu pročítám, tak se mi to z pohledu obyvatele ČR zdá jako utopie. Je mi smutno, když vidím, jak se společnost rozštěpila. Ale věřím ze dojde k obratu, když ne v brzké době, tak u voleb.
Budete-li chtít pro Vaši informaci zdroje a připadne i další informace, velice rada poskytnu.

Přeji vám mnoho úspěchů.

V úctě,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx