Projev za návrat dětí do škol na demonstraci Otevřeme Česko, Chcípl PES 10. 1. 2021

 

Dobrý den všem.

Děkuji, že jste přišli. Organizátorům děkuji, že i oni nám dali prostor vystoupit a opětovně veřejně upozornit na zoufalou situaci školství v České republice v této době.

Iniciativa Vraťme děti do školy, kterou zde zastupujeme, upozorňuje na 1 a půl milionu žáků a studentů základních, středních a vysokých škol, kterým je dnes upíráno plnohodnotné vzdělávání.
Na svých webových stránkách zveřejňujeme dopisy nespokojených občanů a spolu s nimi požadujeme okamžitý návrat k prezenční výuce a zájmovým aktivitám, a to BEZ PODMÍNEK!

 • Bez vyhrožování zavřením škol,
 • bez povinnosti několikahodinového nošení roušek dětmi,
 • bez požadování testování bezpříznakových dětí,
 • bez rizika vynucování očkování proti onemocnění Covid- 19.

Situace je kritická:

 • distanční vzdělávání je nedostačující,
 • děti zaostávají ve vědomostech,
 • izolace negativně působí na jejich psychiku,
 • probíhá likvidace sociálních vazeb,
 • opomíjeno je rozvíjení talentu a význam volnočasových aktivit pro psychickou pohodu a duševní růst dětí,
 • dochází k fixování nezdravých návyků sezení u počítače,
 • sport je zakazován nebo znepříjemňován rouškami.

Zasazujeme se za ochranu skupin občanů ohrožených onemocněním covid-19, ale NE na úkor našich dětí.

Žádáme ministerstva zdravotnictví a školství o přesvědčivé argumenty pro nařízení, která JAKKOLIV omezují prezenční výuku.

Jaké jsou důkazy, že děti, pedagogové a jejich rodinní příslušníci jsou klasickou výukou přímo a zásadně ohroženi, zatímco domácí vězení dětí je to nejlepší pro naši společnost? Nebo se snad jedná o preventivní opatření vycházející z přesvědčení, že obětovat budoucnost nejmladší generace je pro nás všechny v současné chvíli nejmenší zlo?

Žádáme zpět práva a svobodu pro naše děti! Děkujeme.