Dopis vládě a poslancům: vaše opatření nejsou účinná, dětem berete vzdělání zbytečně!

Přeji pěkný den.

Opět jste dnes na ministerstvu odsouhlasili další prodloužení distanční výuky. Podle Vás se žáci a studenti minimálně v lednu nedostanou k prezenční výuce. Nevím, jestli Vám dochází, že se již jedná o jeden celý školní rok, který studenti absolvovali distančně. Dá se lehce spočítat ve dnech, kolikrát byli studenti středních škol ve dvou posledních pololetích přítomni osobně ve výuce.

Domníváte se, že když studium na střední škole, které je zakončeno maturitní zkouškou, trvá celkově 4 roky a z toho minimálně jeden rok je výuka vedena jen distančně, že to je dostačující k tomu, aby student byl náležitě připraven k maturitě?

Dcera je na střední odborné škole, kde je velká část učiva již zaměřena na odbornou výuku. Teorie, která se dá „nabiflovat“, je zastoupena minimálně. Její distanční výuku mám možnost doma sledovat. Přesto, že se jí poctivě zúčastňuje dle rozvrhu, kdy studenti skutečně dodržují platný rozvrh, jako kdyby chodili do školy, nic jim neodpadá, tak úroveň této výuky spočívá pouze v nezáživném monotónním výkladu učiva učitelem, zadáním samostatných prací a pod. Upřímně ji lituji, celé dny jen vlastně sedí před monitorem se sluchátky na uších. To se dá vydržet dejme tomu měsíc, ale ne již takto dlouho. Totálně bez jakéhokoliv sociálního kontaktu s vrstevníky. Nehledě na to, že ve škole mají k dispozici odborně vybavené učebny s technikou, kterou nyní nemůže pro výuku užívat. Za toto rovněž platíme roční školné a přesto jí není umožněno využít tyto prostředky při studiu. Distanční výuka nemůže nikdy nahradit odborný výklad učitele v přímé výuce, kdy je možno se více zapojit do kolektivní spolupráce.

Veškerá opatření, která nyní máte zavedené, jsou evidentně neúčinné. Vše je zavřeno, nosíme již skoro rok roušky a počty nakažených přesto stoupají. Kdy už toto konečně pochopíte. Je s podivem, že v létě, kdy bylo relativně vše rozvolněno, roušky se nemusely nosit, /tedy kromě zrovna našeho Moravskoslezského kraje/, nebylo tolik „nakažených“. Proto nechápu, jak si můžete dovolit nařídit studentům a žákům, že nemohou chodit do školy.

Nemůžete jim brát jejich základní lidské právo – právo na vzdělání, kterým jsme se vždy tak honosili jako demokratická republika. Jak jim ten minimálně jeden rok života vrátíte? Všichni máme s odstupem času na studium především milé a veselé vzpomínky. Nevím, na co jednou budou vzpomínat dnešní studenti. Celé studium jim splyne v jednu velkou změť neustálého sezení v pokoji před PC.

Opakovaně Vás proto vyzývám, ať okamžitě ukončíte distanční vzdělávaní a vrátíte žáky a studenty do důstojného života, kdy si budou i ti největší odpůrci školy vážit, že mohou být přítomni ve škole.

S pozdravem
Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxx