Nesouhlas se zakrýváním dýchacích cest mého syna

Uvěřejňujeme dopis, který sepsala matka synovi pro případ, že by syn byl přes jeho vůli nucen k zakrytí dýchacích cest:

 

Nesouhlas se zakrýváním dýchacích cest mého syna

Své děti miluji nade vše na světě. Nedopustím, aby jim někdo vědomě nebo nevědomě ubližoval. Proto mě také na světě mají, abych je chránila do doby, než toho budou v plné míře schopny samy.

Dýchání je základní vlastnost živého organismu. Nikoli právo, které lze přidělit či odejmout. Organismus, který nemůže dýchat, umírá. Pomalu, nebo rychle, ale celkem jednoznačně. Na to není potřeba mít vystudovaný žádný speciální vysokoškolský obor.

Pokud někdo nutí mé děti dýchat omezeně, pomalu je zabíjí, a to já nemůžu dovolit. Je to proti přírodě, proti zdravému rozumu a proti mému nejlepšímu vědomí a svědomí.

Proto zásadně nesouhlasím se zakrývání dýchacích cest mého syna.

Pokud syn tento dopis použil, znamená to také, že už na něj byl vyvinut větší nátlak, než byl schopen zvládnout sám. Tímto Vás důrazně vyzývám, abyste okamžitě přestali mého syna manipulovat, nepoužívali donucovací prostředky zejména vydírání, vyhrožování, zastrašování ani předkládání jiných příkladem, poskytování nevyžádaných „ochranných“ prostředků a další.

Připomínám, že Vaší povinností vyplývající ze zákona je pouze informovat, ne vychovávat naše děti ve strachu a hanbě.

S přáním navrácení vzájemné úcty

xxxxxxxxxxxxxx