Dopis a komentář učitelky ZŠ: absurdita roušek a střídavé výuky, zajímá to někoho?

Komentář učitelky ZŠ k současné situaci ze dne 3. 12. 2020

 

Jsem už z celé situace více než otrávená. Vyučovat v roušce – strašné, dívat se na žáky v roušce – děsivé.

Střídavá výuka? Větší nesmysl už nemohl být, dcera, která je v šesté třídě, bude teď celý týden sama doma, druhá dcera je ve škole (4.třída) a my oba s manželem v práci do odpoledne. Ona to zvládne, to já vím, dokonce vím, že se bude účastnit online výuky a poctivě plnit úkoly, ale ptám se, je v pořádku, že 11leté zdravé dítě musí trávit celý den samo doma? Samozřejmě, že ne. Tak co nám zbývá?

Minulý režim jsem zažila jako malá, padl s mým nástupem do první třídy, ale vystudovala jsem vedle angličtiny, také historii, zrovna učím o fašismu, nacismu, komunismu a mám až děsivý pocit, že totalita se blíží mílovými kroky. Přesto věřím, že se společnost dokáže ještě vzpamatovat a zabránit tomu i díky podobným iniciativám a lidem jako jste vy, kteří ten boj ještě nevzdali.
P.S. i v 89 to začala hrstka lidí a co dokázali 🙂

Děkuji.
S pozdravem xxxxxxxxxxxxxxxx

__________________

 

Dopis vládě, poslancům a senátorům ze dne 16. 11. 2020

 

Dobrý den,

ani mne jako matku dvou dcer ve 4. a 6. třídě a především jako pedagožku na základní škole, znovu zavření škol na neurčito, nenechává chladnou. Naopak jsem velmi naštvaná, a to hned na několik věcí, které vnímám nejen jako rodič, který má své děti po měsíci prezenční výuky opět doma na distančním vzdělávání, ale i jako učitel, který se nemůže setkávat se svými žáky ve třídě a který má díky distanční výuce jen velmi omezené možnosti použití různých nástrojů, metod a forem výuky. V současné společnosti je velký tlak na to, aby si děti kromě znalostí odnášely ze školy také dovednosti, které budou možná v běžném životě potřebovat více. Tyto dovednosti lze bezpochyby získat hlavně ve škole, díky spolupráci s ostatními dětmi nebo při praxi a ne doma u počítače. Jistě, počítačová gramotnost se hodí, ale upřímně, ač se možná může zdát, že toto naše děti ovládají, tak my učitelé se přesvědčujeme o pravém opaku. Distanční výuka poskytuje vzdělání jen velmi omezeně a její efektivita je nanejvýše sporná. Dochází také ke zvětšování rozdílů mezi dětmi nadanými a méně schopnými či s různými poruchami učení, které vyžadují speciální péči. Kromě toho nám MŠMT do teď neposkytlo žádný manuál, jak by taková výuka pro ten který ročník měla vypadat.

Zavřít je jednodušší než otevřít. Žádná z evropských zemí nezavřela na podzim školy kromě ČR a Slovenska. Někteří argumentují tím, že my máme nejhorší průběh epidemie. Ale já se ptám, jestli je to opravdu opodstatněný důvod pro zavření škol na tak dlouhé období. Osobně mě dosavadní průběh a informace, které jsou nám sdělovány, nepřesvědčily o tom, že ze zavření škol máme větší prospěch, než kdybychom je nechali otevřené. Nebudu se bavit o výsledcích několika studií, které potvrdily, že děti neohrožují a ani nejsou ohrožená skupina. Naopak považuji za velmi nebezpečné takovéto zacházení s naší mladou generací, která je teď odsouzena k tomu, aby za nás nesla břímě dluhů, jenž se během této epidemii podařilo vytvořit. Neměli bychom je spíš naopak podpořit ve vzdělání?

V době, kdy píšu tento dopis je „dovoleno“ se vrátit žákům 1. a 2. tř. ZŠ, ale pouze v rouškách. Nošení roušek ve třídách nepovažuji za „šťastné“ nařízení. Jak se již ukázalo, nevhodné používání roušek může mít spíše negativní důsledky (nedostatek kyslíku a s ním způsobené zdravotní obtíže). Děti mladší, ale i starší, nejsou schopné dodržovat dostatečné hygienické zacházení s rouškami. Mnoho z nich používá roušky látkové, jejichž účinek je také diskutabilní a kromě toho bylo zdůrazňováno, že pokud taková rouška zvlhne (po 20 min, někdy i dříve, pokud přes ní mluvíte), pak ztrácí účinek zcela a stává se spíše škodlivou. Děti si roušky během dne většinou ani nemění.

Z psychologického hlediska je výuka v rouškách také velmi nevhodná. Při komunikaci potřebujeme i odezírat z výrazu tváře, a to je tímto znemožněno. Kromě toho např. výuka anglického jazyka, kdy je nutné se učit správné výslovnosti odezíráním ze rtů, je nošením roušek také znemožněno.

Nebezpečí hrozí rizikovým skupinám, které je potřeba ochránit, ale jistě jinými opatřeními než těmi, že děti budou svůj veškerý čas trávit doma – mnohdy právě pod dohledem těch rizikových skupin.

Proto vás žádám, vraťte všechny děti do škol, středoškoláky i vysokoškoláky bez povinnosti nošení roušek během výuky. Vraťte jim jejich kroužky, aby mohli ti všichni trávit svůj volný čas, tak jak je baví a naplňuje a nejen u počítačů a obrazovek.

Je to generace, která nesmí být touto dobou poznamenaná, ale pro to se teď nic nedělá.

Věřím, že když se zváží všechny klady a zápory tohoto nařízení, tak je jasné, že zavření škol a zájmových aktivit neprospívá nikomu a ničemu.

Lék nesmí být horší než nemoc samotná.

S pozdravem Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Další dopisy najdete na stránce Vaše dopisy vládě a poslancům.