Dopisy vládě a poslancům: nesmyslnost roušek ve školách

Vážení členové vlády, poslanecké sněmovny,

obracím se na vás jakožto otec tří dětí (2., 4., 6. třída ZŠ, jedno dítě s mírným astmatem ), pro kterého je současná situace s uzavřením škol, ale zároveň i se způsobem otevírání a podmínkami výuky, značně frustrující. Jestliže současný ministr zdravotnictví řekne v OVM, že uzavření škol byla chyba, pak nerozumím tomu, co mu brání v jejich plnému otevření. Otevření školy pouze pro dva ročníky mnohým rodinám velmi komplikuje situaci a dostává je do neřešitelných situací. V mém případě, kdy děti dojíždí do ZŠ 30 km to prakticky znamená, nechat ráno dvě děti doma samotné, abych nejmladší doprovodil do školy. To není jediný neřešitelný konflikt povinností, do kterého nás nesmyslná nařízení dostávají.

Jako největší problém však považuji povinnost nošení roušek. Výuku tím velmi degradujete, není jasné, jak se děti v první třídě mají učit číst s rouškou na tváři. Na mnoha školách probíhá v první a druhé třídě výuka jazyků, v našem případě se jedná o francouzštinu, která je v těchto dvou letech zaměřena pouze na výslovnost, takže asi nemusím vysvětlovat, jakou kvalitu výuka v roušce asi má.  Po dětech požadujete, aby nosily roušky po dobu několika hodin, u dětí druhého stupně se jedná o 7 – 8 hodin nepřetržitě, což je požadavek, který není schopen splnit ani nikdo z vás.

Neexistuje žádná věrohodná studie, která by takovéto nařízení odůvodňovala. Ve školách nelze zajistit správné používání a správnou manipulaci s rouškami tak jak ji definuje WHO (dokument v příloze).

Neexistuje ani věrohodná studie, která by dokazovala smysluplnost plošných nařízení nošení roušek v široké populaci. Nabízím zde k prostudování studie, které ukazují za jakých podmínek má nošení roušek smysl.

https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55/S1935789313000438a.pdf/testing_the_efficacy_of_homemade_masks_would_they_protect_in_an_influenza_pandemic.pdf

https://www.primarydoctor.org/masks-not-effect

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf

Pro ty, kterým se nechce studie číst, nabízím toto shrnutí:

  • V široké populaci má smysl pouze dobrovolné nošení roušek, protože pouze člověk, který si ji nasadí dobrovolně se snaží, aby rouška byla správně a pohodlně nasazena, aby s ní bylo náležitě manipulováno.
  • Látkové roušky nemají prakticky význam, protože velmi rychle vlhnou a pouze několik vrstev látky zajistí dostatečnou filtrační schopnost. Přes takovou roušku se však těžce dýchá.
  • Ve vnitřních prostorech je potřeba zajistit všechny výše zmíněné podmínky. Tzn., chceme-li po lidech, aby při návštěvě zdravotnického zařízení používali roušky, tak je třeba také zajistit, aby do těch zařízení nechodili se špinavým a zvlhlým kusem hadru na ústech, plným různých bakterií. Mám za to, že před každou nemocnicí by měly být automaty na čisté roušky ( ne látkové ), čímž by každý člověk mohl do nemocnice vstoupit s čistou rouškou, kterou by při výstupu vyhodil do speciálního koše. To lze aplikovat na jakékoliv úřady, popř. i obchodní centra.

 

Nefunkčnost plošných nařízení nošení roušek ukazují grafy zde:

https://rationalground.com/mask-charts/

 

Vzhledem k výše zmíněnému, působí vyjádření p. ministra školství, kterými se snaží zdůvodnit nutnost nošení roušek ve školách, směšně a trapně. P. ministr působí, jakoby ho kvalita vzdělávání vůbec nezajímala.
Zároveň počínání ministra zdravotnictví, který vydal nové opatření ohledně nošení roušek na pouhé tři dny, které je stejné jako to soudem zrušené, považuji jako naprosté a svévolné nerespektování soudní moci, které by žádnému demokraticky smýšlejícímu politikovi nemělo být jedno.

 

Z důvodů, které jsem zde uvedl, považuji povinné nošení roušek u dětí při výuce z hlediska jejich práv a zájmů jako nepřiměřené opatření. Celodenní výuka v rouškách výrazně snižuje kvalitu vzdělání a tím odporuje nejlepším zájmům dítěte. Zároveň mám za to, že nošení roušek při výuce je v rozporu se základními fyziologickými potřebami dětí, protože jim ztěžuje dýchání, čímž se zhoršuje soustředěnost a u některých dětí mohou vznikat zdravotní problémy, tak jak je popisují učitelé gymnázia v Domažlicích (https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/studenti-kolabuji-gymnazium-nemini-prihlizet-poslali-dopis-primo-ministrum-20200.html ) , popř. starosta města Přibyslav (https://www.sinagl.cz/z-korespondence/10393-vyjadreni-starosty-mesta-pribyslav-k-pouzivani-rousek-v-zs-pribyslav.html ).

Prosím, aby toto nařízení bylo znovu zváženo a v nejbližší možné době zrušeno.

Děkuji s upřímným pozdravem

xxxxxxxxxxxxxx

Další dopisy najdete na stránce Vaše dopisy vládě a poslancům.

Leave a Reply