Dopis voleným zástupcům: politika Babišovy vlády vůči dětem je devastující a neomluvitelná!

Zveřejňujeme dopis odeslaný politikům, které autorka jednotlivě a jmenovitě oslovila svým dopisem s prosbou o pomoc za návrat dětí do škol.

 

Vážená paní xxx, vážený pane xxx,

obracím se na Vás jakožto voleného zástupce, který by měl hájit práva občanů České republiky.

Vadí mi oficiální politika této země, kterou oficiální představitelé naší republiky zaujímají vůči našim dětem. Je zcela devastující a neomluvitelná!! Školy jsou již více méně od 11. 3. 2020 zavřeny a věřím, že i když se učitelé opravdu snaží a dělají maximum, monitor počítače nemůže nahradit přítomnost dětí, studentů ve škole, radost ze sdílení zážitků, atmosféru školy a skutečné přátelství a přímý výklad probírané látky se zpětnou vazbou z očí do očí.

Jsem matka dvou dětí – studentů. Dcera je na druhém stupni  ZŠ, syn v prvním ročníku SŠ. Dnes a denně vidím, jak jsou zničenější, pohodlnější, unavenější a o nic nemají zájem. Při distanční výuce se naučí jen ráno v pyžamu zapnout počítač, vzít do ruky telefon a otráveně koukat na obrazovku. Tomu říkáte výuka??? Ano ještě k tomu celé hodiny sepisují zápisky, referáty a mají pocit, že to dělají jen oni a nikdo jiný, protože nejsou s ostatními ve třídě, aby viděli, že tak pracují všichni. Takže mají vlastně pocit, že nepotřebují s nikým soutěžit a snažit se…

Proto Vás prosím, nejděte v sobě odvahu a udělejte něco pro budoucnost našich dětí.

Je potřeba, aby všechny děti a studenti mohli chodit do školy, kde by se mohli normálně učit, studovat a vzdělávat se. Mají na to plném právo, máme to v zákonech a  Vy jako poslanci je jistě znáte lépe než kdo jiný.

Chcete snad vychovávat generaci dětí, která se bude bát žít svůj normální dětský život, opravdu toto chcete podporovat a nepostavíte se tomu? Jsou to děti, kterým se za poslední rok nejvíce obrátil život vzhůru nohama.

Proto apeluji na Vaše svědomí. Zvolili jsme si Vás jako naše zástupce, proto nás, prosím, braňte, bojujte za nás a udělejte něco pro ty, kteří se sami bránit nemohou.

Mnohokrát děkuji a věřím, že mě nezklamete a dáte mi i zpětnou vazbu, co jste v této záležitosti udělala.
Přikládám též dopisy, které jsem již poslal na MŠMTČR a MZČR.

S pozdravem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
občanka České republiky