Dopis vládě, poslancům a senátorům: povinné testování dětí pro vstup do škol je absurdním zásahem do práv dětí, vaší šikaně se nepodřídíme!

Určeno všem členům vlády, všem poslancům a senátorům.
Paní političky, páni politici,
vláda se rozhodla k bezprecedentnímu kroku, k masovému zneužívání dětí, a to jen proto, aby několik politiků, kteří mají hospodářský zájem na odběru testovacích sad, měli maximalizované své hospodářské výsledky. Že se jedná o absurdní zásah do dětských a rodičovských práv, je vám lhostejné? Politiky evidentně nezajímá, z jakých komponentů jsou odběrové tyčinky zhotovené, jak je testována jejich nezávadnost (nijak), jak je zajištěn zaškolený odběrový personál (nijak), jak bude nakládáno s odběrovými vzorky (kdo si jejich DNA zaeviduje ve svých složkách …), je jim lhostejné, že děti, jejichž rodiče se nepodřídí této šikaně, vypadnou z dětských kolektivů, atd.
Ani za nejhlubší totality si komunisté netroufli nastoupit plošně na celou mladou generaci, oni odepsali jen děti odpůrců režimu. Dnes zřejmě vláda (s kdejakým komunistou i estébákem ve svých řadách) považuje celou populaci za své odpůrce (což je v podstatě realita), když se rozhodla vyzkoušet si cosi na dětech, aby dokázala, že vládne. Použít ovšem děti jako své rukojmí, je hanebnost nejvyššího kalibru a je to až tak závažný zločin, že se může řešit u mezinárodního soudu. Apropo, vládu, která má převážně jen samé odpůrce, nelze považovat za legitimní.
Poslanci a senátoři, snad i někteří členové vlády, kteří máte svědomí, zakročte! My, dospělí voliči, jsme připraveni vydržet s touto vládou do voleb i v těchto zrůdných časech (zrůdných nikoliv kvůli jakémusi viru, ale kvůli lžím a podrazům vlády), ale jen za podmínky, že s dětmi se nebude experimentovat a děti nebudou vládou zneužívány. Uvědomte si laskavě, že zcela nezákonným nařízením testovat děti ve školách způsobíte v republice obrovský chaos a obrovské škody nejen hospodářské – myslete na to a konejte.
Tento text zveřejňuji na stránkách FB ke sdílení. A vězte, že mi to nečiní žádné potěšení, psát takto nekompromisně.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx