Dopis vládě: kvůli zavřeným školám a kroužkům musím být jako zaměstnaná matka i učitelka, sociální pracovnice, výchovná poradkyně, kuchařka a uklízečka navíc

Dobrý den,

Je mi 35 let a pracuji v administrativě. Má práce, ač charakterem administrativní, je velmi psychicky i časově náročná. K tomuto už téměř rok zastávám funkci „sociální pracovnice“, „pedagoga“, „výchovného poradce“, „kuchařky“, „uklízečky“ a mimo jiné musím být též manželkou a mámou. To je jen omezený výčet povinností, které aktuálně díky vládním opatřením musím já, a nejen já, ale spousta dalších lidí, vykonávat.

Narovinu Vám říkám, že jsem z toho již unavená, dokonce přímo vyčerpaná a tento stav přímo ohrožuje mé zdraví. Proto se Vás ptám, co s tím budete dělat. Jak mi jako zástupci státu, které jsem si s důvěrou zvolila, pomůžete v této situaci? Níže pro Vaši představu krátce rozeberu výčet činností, které jsem uvedla na začátku mého dopisu.

Má práce je velmi náročná a aktuálně si troufám říct nezastupitelná. Pokud zůstanu s dcerou doma na OČR, bude muset zaměstnavatel za mě najít náhradu, a mě reálně hrozí, že díky tomu přijdu v budoucnu o práci a tedy i o důležitý příjem. Dalším negativním aspektem OČR je snížení příjmu, což je citelný zásah do našeho již tak oslabeného rodinného rozpočtu.

„Sociální pracovnice“ – musím svému dítěti nahrazovat veškeré sociální kontakty, o které vlivem Vašich vládních opatření, konkrétně uzavření škol, přichází. Děti tímto omezením trpí, a to nejen zhoršenou kvalitou jejich výuky, která nevratně poškozuje jejich další vývoj, ale neméně trpí separací od ostatních spolužáků, učitelů, zrušením kroužků a tedy i sportovních, pohybových aktivit. Přitom pohyb je pro jejich vývoj nesmírně důležitý!

„Pedagog“ – distanční výuka ani z poloviny nenahradí prezenční výuku. Učitel sedící na druhé straně monitoru dětem nenahradí plnohodnotné vzdělaní. A ty tři hodiny denně, které dcera má jsou nedostačující. Polovinu vymezeného času děti s pedagogem řeší komu co nefunguje, komu vypadlo spojení, komu nefunguje kamera, mikrofon…. Kdo vykřikuje bez dovolení, kdo se hlásí a paní učitelka ho nevidí, tudíž mu nedá prostor vyjádřit se….. Soustředěnost dětí je minimální, a my rodiče nemůžeme stát za jejich zády po celou dobu výuky a kontrolovat, zda skutečně dávají pozor a soustředí se. Mnohdy, a to poměrně často, na nás zbývá vysvětlení látky, které děti a mnohdy ani my dostatečně nerozumíme, protože pro dítě 45 minut přes monitor počítače k pochopení prostě nestačí.

„Výchovný poradce“ – docházkou do školy nezískávají děti jen vědomosti, ale utužují si i správné sociální návyky a chování. Při distanční výuce o toto zcela přicházejí a je opět na nás rodičích se s tím poprat.

„Kuchařka“ – logicky se zavedením distanční výuky přichází povinnost zajistit svému dítěti každý den teplý a zdravý oběd, který musíme my rodiče připravit. Při školní docházce ve většině případech děti obědvají ve škole. Aktuálně je opět na nás jídlo vymyslet, nakoupit suroviny, pokrm připravit, a poté také uklidit, protože přípravou jídla vzniká nepořádek a spousta špinavého nádobí. Chápu, že pro vás je toto nepředstavitelné, protože vy máte stravování zajištěno a to za podmínek, které nekorespondují s vašimi nařízeními. Máte k dispozici stravovací zařízení, kde za vás uvaří a po jídle i uklidí …..

„Uklízečka“ – nuceným pobytem doma logicky vzniká doma více nepořádku, který musíme opět my rodiče uklízet.

A proto se Vás ptám, co uděláte pro to, abyste nám v této situaci pomohli? Jak se o nás postaráte? Přijede někdo z Vás k nám domů, aby mi pomohl s úklidem, aby mi uvařil? Aby vysvětlil mému dítěti látku, kterou nechápe, aby si s mým dítětem v podvečer hrál, zatímco já dodělávám resty z práce, které jsem nestihla, protože jsem musela uvařit oběd? Přijede někdo z vás, aby s mým dítětem udělal úkoly? Protože já si potřebuji odpočinout! Nejsem robot, jsem člověk. Jsem člověk, který je unavený neustálými zákazy a omezeními.

Proto zde žádám, za sebe, za svou dceru a za celý náš národ, nechte nás normálně žít. Otevřete školy pro všechny děti bez omezení a bez podmínek. Zrušte nesmyslné zákazy sportovních aktivit a kroužků. Chraňte ty co to potřebují, a nás ostatní nechte žít a prospívat.

Děkuji

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vaši písemnou odpověď čekám na adrese

xxxxxxxxxxxxxxxx@email.cz