Dopis ministrovi školství: distanční výuka je nedostačující, děti jsou v dlouhodobé izolaci a bez sportu

Vážené ministerstvo MŠMT, vážený pane ministře Plago,

Jsem matka 12letého syna Jakuba, který navštěvuje 7. třídu základní školy.

Ráda bych Vám vyjádřila svou hlubokou obavu o budoucnost a zdraví mého syna i všech žáků a studentů, kteří již ztratili téměř rok pravidelné školní docházky, mimoškolních aktivit a sportu.

Syn se mě neustále ptá, kdy už zase budou moci začít chodit do školy. Sám začíná mít obavy, zda bude dostatečně připraven na přijímací zkoušky na střední školu. Distanční výuka je naprosto nedostatečná a neefektivní forma, která nemůže být brána jako adekvátní náhrada prezenční výuky. Děti se dostávají do stále většího skluzu, nová látka není dobře zažitá. Můj syn do 5. třídy pracoval s asistentku na doporučení pedagogicko-psychologické poradny, od 6. třídy pracuje samostatně, distanční výuka je pro děti vyžadující zvýšený kontakt s pedagogem naprosto zničující.

Distanční výuka podporuje děti, aby trávily nezdravě dlouhý čas u počítačů s minimem pohybu. Je zákaz jakýchkoliv sportovní aktivit, kde by se děti mohly vyběhat, prodýchat si plíce, okysličit tělo, fyzicky posílit. Mít radost z pohybu. Místo toho děláme z dětí pecky, závislé na počítačových hrách, bez dalšího zájmu. Z nouze volíme on-line zájmové aktivity, aby se děti mohly ve volném čase věnovat tomu, co je baví a prohlubovat své dovednosti. Ovšem, opět od počítače. Sociální izolace od svých vrstevníků podporuje nezájem, skleslost, depresi. Dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj pevně ukotvený řád a návyky, sociální vazby a kontakty, kde neustále dochází k interakcím, které dítě prožívá a řeší. Potřebuje prožívat emoce k ukotvení samo sebe. Potřebuje zdravý pohyb, aby tělo a celý organismus fungoval.

Chceme zdravé děti a proto vraťte je do škol. Bez podmínek. A umožněte jim to, co jim patří.

Děkuji za Vaši pozornost

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxx

v.r.

V xxxxxx, dne 25.1.2021