Dopis vládě a poslancům: řešte neudržitelnou situaci ve školství, distanční výuka je nedostatečná

28. 1. 2021

Všem členům vlády a PSP

Opět se na vás všechny obracím s prosbou o konstruktivní řešení a hlavně odpověď na stávající neudržitelnou situaci ohledně školství. Proč nemohou chodit žáci do školy a my normálně do práce? Celá situace mě dělá dojem, že je zaměřená na cílenou likvidaci obyčejných slušných lidí. Jak jsem již zmiňovala v předchozích emailech, které si můžete přečíst níže, protože se snažím udržet nit v konverzaci, aby nebylo cokoliv vytržené z kontextu.

Opět jsem na svůj email, psaný 21. 1. 2021 na adresy našich představitelů, obdržela pouze dvě odpovědi, jak smutné… Stále dokola mě utvrzujete v tom, že naše životy, spíš živoření, vás skutečně nezajímají. Daně odvádím jako každý slušný člověk a podle Listiny základních práv a svobod máme právo na to, aby byla zachována naše lidská důstojnost, osobní čest…, nebudu citovat to, co byste měli dobře znát, patří sem i právo na vzdělání (Hlava čtvrtá, článek 33). Tolik úvod…

Existuje nějaký kontrolní mechanismus, který se skutečně zabývá kvalitou a minimálně časovým rozsahem distanční výuky? Z osobní zkušenosti mohu odpovědět, že určitě ne…

Ne všechny školy jsou totiž vybavené tak, aby distanční výuku zvládly, ne všechny domácnosti taktéž. Výuka má velké mezery, myslíte na děti, které mají přiděleného pedagogického asistenta, aby se v rámci inkluze byly schopné zapojit do výuky mezi ostatní žáky, kteří netrpí žádnou poruchou, která vyžaduje asistenta k učení? Takové děti jste z výuky úplně vytěsnili, protože pokud je rodič v práci, nemůže mu dělat asistenta při distanční výuce a tím pádem se to samozřejmě odráží na znalostech takového žáka. Jsou tyto děti odsouzeny k tomu, že nemají právo na vzdělání díky opatřením, která jsou nastavena? Uvědomujete si obrovské riziko závislosti na počítačových hrách, když děti nemají dohled a pomoc, aby výuku zvládly, začnou využívat krácení času hraním her. Není vám ani trochu hanba?

Uvědomte si, že i tyto děti se budou starat o nás, jako o občany, kteří se možná dožijí důchodového věku a budou potřebovat jejich pomoc. I když vaše opatření vedou k celkové likvidaci obyvatel, protože za chvíli nebudeme mít ani na vodu, natož na vzdělání, abychom ho svým dětem zaplatili v rámci doplnění, na které mají nárok ze zákona a vy jim ho upíráte téměř rok. Covidová čísla se stále zvyšují, i když děti do školy nechodí, takže jimi to určitě není. Už opravdu nemám rezervní fond ani peněz, ani sil, ani trpělivosti a dochází mi i slušnost, kterou ve svém životě považuji za opravdu důležitou.

Rétorika, kterou se prezentujete ke svým občanům nemá se slušností nic společného, ano – žádné vulgarismy…, ale zákazy, příkazy a rozkazy jsou na denním pořádku a lidé už nemohou, nemají kde brát ze svých fondů slušnosti.

Za nedlouho budou volby a vy se budete předhánět uplácením voličů, abyste získali co nejvíce hlasů, ale věřte, můj hlas dám skutečně tomu, komu věřím, kdo ochrání nejen moje děti a nebude se je snažit zotročit a manipulovat jimi.

Snažně Vás prosím, dejte naší dětské generaci prostor pro vzdělání a zdravý rozvoj osobnosti, rodiče už to přestávají psychicky i fyzicky zvládat. Ano, děti máme z vlastní vůle, přesto je na nás všech, včetně vás, aby z nich vyrostli slušní lidi.

Nechci se dožít toho, že dnešní děti budou neuctiví k nám i k sobě navzájem, protože nyní prožívají peklo na zemi.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxx