Dopis vládě a poslancům: falešně pozitivní testy, nebezpečné roušky – proč to mají odnášet naše děti?

Vážená paní poslankyně,

Vážený pane poslanče,

žádám Vás o prosazení okamžitého návratu všech dětí do škol, a to bez roušek a bez testování. Testujete se vy, senátoři, když jdete do senátu? Netestujete. Testujeme se my, zaměstnanci, když jdeme do zaměstnání? Netestujeme. Proč by se měly testovat děti, když půjdou do školy? Jak jim máme jako rodiče vysvětlit takto diskriminující přístup? Pokud se bojí pedagogové, ať se vybaví kvalitním respirátorem. Pokud se bojí rodiče některých dětí, ať je také vybaví respirátorem. Ostatní děti (a jejich rodiny) už nechte prosím svobodně žít.

Ohledně roušek a testování mě trápí několik otázek. Ráda bych znala Váš názor.

1) Jak se vypořádáte s tím, že v rouškách (my všichni) dýcháme zpětně koncentraci CO2, která je zdraví poškozující, a která vysoce překračuje limity, které jsou dle platné legislativy povoleny např. pro pracovní prostředí (dle BOZP)?

Studenti kolabují, gymnázium nemíní přihlížet, poslalo dopis přímo ministrům

„Vyhláška č. 20/2012 sb. stanovuje limit koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu na 1500 ppm. Pokusným měřením při laboratorních pracích jsme společně se studenty pod rouškou opakovaně naměřili hodnoty vysoce přesahující 50 000 ppm, přičemž uváděná bezpečná hranice neohrožující zdraví je 5 000 ppm.“ 

2) Pokud by byly děti plošně testovány, jak se vypořádáte s falešnou pozitivitou testů? Děti budou opakovaně (samozřejmě i ty zdravé, bez příznaků) nechávány 10-14 dní v karanténě?

Proč netestovat žáky základních a středních škol

3) Jak se vypořádáte s tím, že nikdy nebylo potvrzeno, že by bezpříznakoví jedinci s pozitivním testem byli přenašeči onemocnění? Přikládám odkaz na odpověď Státního zdravotního ústavu, který odkazuje na zahraniční studie. Podrobným průzkumem oněch studií se však ukázalo, že nepřinášejí důkaz o tom, že by bezpříznakoví jedinci mohli nemoc přenášet.

Resetheus: Žádost o poskytnutí informací potvrzujících asymptomatickou infekci a přenos

4) Jak se vypořádáte s tím, že sama WHO vydala v lednu 2021 informaci, dle které je potřeba přehodnotit interpretaci testů na nemoc COVID-19, a že za potvrzený případ onemocnění nelze považovat pouhou pozitivitu testu, ale že je nutné vzít při interpretaci výsledku v úvahu také stav pacienta (tzn. případné příznaky nemoci)?

WHO Information notice

Konečně po 10 měsících zpět k medicíně?

Předem Vám velice děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx