Dopis řediteli školy k přijímacím zkouškám na střední školu

Vážený pane řediteli,

žádám o úpravu podmínek při přijímacím řízení na Vaši školu pro našeho syna.
Syn podstoupil ve čtvrtek na půdě své ZŠ test na přítomnost viru SARS-COV-2 s výsledkem negativní.
Bohužel další podmínku dle MOMZ ČR č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN – povinnost zakrytí nosu a úst respirátorem  ze zdravotních důvodů splnit nedokáže. Již po krátkém zakrytí dýchacích cest pociťuje nevolnost a zvrací. Zvracel (a to v odpoledních hodinách doma) již v době, kdy byly roušky nařízeny ve školách i jen na chodbách, tedy když je musel mít jen po dobu nezbytně nutnou, když šel na toaletu. Již od 18. 9. 2020, kdy byly roušky nařízeny po celou dobu výuky, je doma. Nedokázal vydržet ani jednu hodinu a museli jsme jej z výuky pro silné fyzické potíže omluvit. Po dlouhém jednání se školou jsme dne 8. 12. 20 na základě doporučení pediatrické lékařky ze dne 7. 12. (oboje v příloze) obdrželi povolení individuálního učebního plánu.
Je naprosto zřejmé, že v případě, že bude nucen mít po celou dobu vykonávání přijímacích zkoušek zakrytá ústa, tak:
  • je vysoká pravděpodobnost, že se pozvrací přímo v učebně, čímž znečistí místnost, znepříjemní přijímací řízení ostatním spolužákům, zcela se před případnými spolužáky znemožní a vyvolá v nich nenávist vůči vlastní osobě, že jim přijímací řízení ztížil,
  • i v případě, že se nepozvrací přímo na místě v době vykonávání přijímacích zkoušek, bude celou dobu jeho pozornost snížena soustředěním se na vlastní fyzické pocity nevolnosti, čímž bude znemožněn jeho ideální výkon při přijímacím testu.
Prosím Vás tímto o udělení výjimky z podmínek přijímacího řízení.
Osobně navrhuji tyto možnosti:
  • po usednutí na místo vzdálené od ostatních spolužáků u otevřeného okna by mohl sejmout masku a test vykonat bez ní,
  • může použít štít,
  • pokud to Vaše možnosti personální umožňují, mohl by test vykonávat v oddělené místnosti samostatně s dozorujícím pedagogem
  • pokud není možná ani jedna varianta, prosím o zapůjčení kbelíku, aby byly minimalizovány následky, a alespoň místo pro syna u otevřeného okna.
Děkuji předem za vstřícnost.