Dopis poslanci: zrušte rouškové týrání školáků

Zveřejňujeme dopis jednoho aktivního otce včetně odpovědi poslance Marka Výborného, kterému byl dopis zaslán.

 

Vážený pane poslanče,

jste členem Podvýboru PSP pro mládež a volnočasové aktivity. Navíc jste se školství a mládeži věnoval i při jiných příležitostech, takže máte tuto problematiku ve svém podvýboru, jak doufám, nejen do počtu.

Proto se chci zeptat: jak se ze své pozice stavíte ke zrůdnosti spočívající v požadavku na celodenní povinné nošení roušek dětmi během prezenční výuky? Tady se objektivně a hrubě porušují základní lidská práva početné, ale zároveň bezbranné a závislé kategorie osob ve prospěch nějakého subjektivního dobrého pocitu smečky omezených a sobeckých, mnohdy senilně-dementních hypochondrů a v neposlední řadě cynických politických demagogů těmito hypochondry se zaštiťujících.

Odůvodnění, která Ministerstvo zdravotnictví pro tento požadavek uvádí již od září t.r., pokud se to vůbec dá za odůvodnění považovat, odkazuje na za vlasy přitažené epidemiologické spekulace. Nejsou a samozřejmě také nemohou být uváděny ani konkrétní osoby, ani konkrétní cesty, kterými nákaza COVID-19 ve školách žáky v případě nenošení ochrany dýchacích cest údajně má k těmto ohroženým osobám dostat. Zato nebezpečí škod na zdraví dětí je naopak zjevné i laikovi. Navíc jsou i odborné poznatky naznačující, že neurodegenerativní onemocnění, která se mohou vyvinout při nedostatečně okysličeném mozku dítěte ve fázi aktivního růstu, ačkoli nejsou zjevná okamžitě, mají závažné následky v delším období. Takový postup vůči nezletilým mimo jiné odporuje českým zákonům implementujícím do českého právního řadu Úmluvu OSN o právech dítěte. Ale i bez exaktní právní kvalifikace patří toto opatření v očích normálního člověka do kategorie týrání. Stížností dětí a rodičů na tuto zvrácenost se již do veřejného prostoru dostalo dost, nechápu ale, proč se do této chvíle nahlas neozval nikdo ze zákonodárců.

Blíží se okamžik, kdy PSP bude znovu mít na stole žádost vlády o prodloužení stavu nouze. Chci se tedy zeptat, zda nevidíte příležitost vnést požadavek na zrušení rouškového týrání školáků a podmínit tímto svou podporu jakékoli další debaty o prodloužení nouzového stavu. Samozřejmě máte dost možností stejný postoj vyjádřit i při jiných příležitostech, stačí chtít. Uděláte to?

S pozdravem

xxxxxxxxx,

otec dvou školáků

 

Odpověď poslance Marka Výborného

 

Vážená pane xxxx,
děkuji za Váš e-mail a podnět.
Pokud jde o Vaši připomínku, považuji ji za oprávněnou. Neodvážil bych si sice povinnost nosit roušky považovat za odporující např. Úmluvě OSN o právech dítěte. Vnímám ale toto podobně jako Vy. Nicméně hledání onoho složitého kompromisu není jednoduché. Pokud je toto daň za to, že se žáci mohou standardně vzdělávat ve školách, nezbývá mi než to přijmout. Negativní dopady distanční výuky jsou pro mě ještě závažnější. A zde se jedná o eliminaci šíření viru i směrem k pedagogům a i na ty je třeba mít ohled.
A hlavně je toto opatření MZd a MŠMT nikoli PS. Povinnost nosit roušky není dána nouzovým stavem a i kdyby byl ukončen, tak se na tom nic nezmění. Zde se musíte obrátit na MZd a MŠMT.
Jinak každý rodič, pokud z různých důvodů vidí toto opatření vůči svým dětem jako problematické či ohrožující, má právo se dohodnout s vedením školy na omluvě z prezenční výuky. V tomto smyslu by měli být ředitelé vstřícní k jednáním s rodičovskou veřejností.
Přeji pěkné dny ve zdraví.
V úctě
Mgr. Marek Výborný
poslan
ec PS PČR
předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
Další dopisy najdete na stránce Vaše dopisy vládě a poslancům.