Dopis ministrovi: roušky ve školách mají negativní dopad na zdraví dětí

K rukám:
Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Email: ministr@mzcr.cz

 

Věc: Otevřený dopis Ministru zdravotnictví a vládě České republiky ve věci nesouhlasu se zavedením opatření nošení roušek dětmi ve školách po celou dobu vyučování

V Tišnově, dne 29.11.2020

 

Vážený pane ministře, členové vlády České republiky,

píši Vám nejen jako občan České republiky, ale zároveň jako rodič dětí, kterých zdraví nejen fyzické, ale i duševní, je mi nade vše a v dnešní napjaté době o to více důležité. Věřím, že i Vaši rodiče vždy smýšleli stejným směrem a Vám by mělo jít o své potomky minimálně ve stejné míře.

Je jistě důležité předejít negativním důsledkům nemoci Covid, avšak musím zdůraznit svůj nesouhlas se zvolenými prostředky a to konkrétně s nařízením nošení roušek dětmi po celou dobu vyučování při návratu do škol.

Učím své děti, že nejdůležitější pro zdravý a dlouhý život je pobyt na čerstvém vzduchu, dostatek kyslíku při jakékoliv činnosti, sociální zapojení a komunikace, pohyb a zdravá strava. Je osvědčené, že spoustě zdravotních i psychických problémů nejen u dětí se dá předejít správným dýcháním a komunikací. Již v několika bodech bych teď odporovala své víře a zdravému rozumu, kdybych poslala své děti do prostředí, kde je po nich vyžadováno nošení roušek po dobu minimálně 6 hodin nepřerušovaně. Jsem přesvědčena, že tohle nařízení má větší negativní dopady na fyzické i psychické zdraví dětí, nežli ty pozitivní na šíření nemoci Covid.

Dětem, které se nemohou žádným způsobem bránit, je odepřena možnost volně dýchat při tak důležité a náročné části jejich života jako je základní osobní vzdělávání. Rodiče jsou postaveni do situace, kdy musí zvažovat zachování rodinného živobytí oproti zdraví svých dětí. V mnoha případech nemají jinou možnost než poslat děti zpátky do škol, jakkoliv jsou nutná opatření proti jejich přesvědčení. Jako občan České republiky bych nikdy nečekala, že mě vláda bude stavět do situace vyžadující takovéto rozhodování. Chci věřit a učím to i své děti, že mohu být hrdá na to, že jsem občanem této republiky, a že naše vláda je hodna mé důvěry a je zvolena správně proto, aby rozhodovala zejména ve jménu ochrany svého obyvatelstva.

Nehodlám se zde vyjadřovat k dalším nařízením, ta nejsou důvodem mého dopisu. Avšak žádám, abyste přehodnotili ta stávající, týkající se našich dětí. Je samozřejmě nutno ochránit ohrožené skupiny a zajisté odborníci ve Vašich řadách znají taková opatření, která nemají negativní dopad na naši nejmladší generaci, jejíž zdraví je neméně důležité.

Děkuji předem za kladné vyřízení mé žádosti, přeji Všem pevné zdraví a ta správná rozhodnutí a kroky dříve než v novém roce 2021.

S pozdravem,
Markéta Koždoňová

 

Další dopisy najdete na stránce Vaše dopisy vládě a poslancům.