26. 1. 2021 jsme předaly otevřený dopis a dopisy rodičů a studentů za otevření škol na ministerstvo školství

Za krásnou koláž fotografií k předání otevřeného dopisu a dopisů rodičů a studentů za otevření škol na MŠMT děkujeme Markétě Pokorné.

 

Drazí rodičové a spříznění učitelé, milí žáci a studenti,

od chvíle založení iniciativy Vraťme děti do školy dne 9. 11. 2020 se v naší mailové schránce nahromadily dopisy už od více jak 120 z Vás. Mnohé byly plné beznaděje, zklamání, rozhořčení. Dovolili jste nám je anonymně sdílet na naší webové stránce. Děkujeme Vám za důvěru.

Často se ale ptáte: “K čemu to je? Kde ty dopisy skončí? Čte je vůbec někdo?” Pár odpovědí jsme společně od politiků obdrželi, mnohé byly strohé, jiné plné paragrafů a politických kliček. Většina Vašich dopisů ale zůstala zcela bez odpovědí.

V rámci týdne “Za návrat všech žáků a studentů do škol” jsme požádali o schůzku pana ministra Ing. Roberta Plagu, Ph.D. Ten si na nás bohužel ve svém programu v námi navrhovaných dvou dnech čas nenašel. Byla nám tedy umožněna schůzka alespoň s ředitelem kanceláře ministra panem PhDr. Tomášem Flieglem, a to v úterý 26. 1. 2021 v 11:30.

Hodinku předtím jsme se sešly na nahlášeném shromáždění s některými z Vás na kraji Petřína, v ulici Hellichově. Jsme nesmírně vděčné, že přišli i mladí muži Libor Vondráček a Martin Klíma, že i je tato otázka zajímá, a to i přesto, že ještě nemají vlastní potomky. Popovídali jsme o zkušenostech s distanční výukou a přesunuli se k ministerstvu, kde jsme hromadně na podatelně odevzdali naše dopisy.

Dvě z nás, Marie Marková a Pavla Drbalová, se pak vydaly na schůzku s panem ředitelem. Nesly jsme s sebou vytištěné a svázané dopisy, které jste nám za ty tři měsíce zaslali, a také náš Otevřený dopis, který zveřejníme na Vratmedetidoskoly.cz.

O čem jsme hovořili?

 1. Představily jsme stručně naši Iniciativu a naše cíle – do škol okamžitě a bez podmínek (testování, roušky, očkování).
 2. Pan ředitel nám sdělil, že tak jako my žádáme o otevření okamžité a bez podmínek, stejně z druhé strany se ozývají hlasy, že i pouhé otevření části školství (například závěrečných ročníků) způsobí velkou katastrofu a žádají naopak udržení škol v lockdownu.
 3. Zmínily jsme, že dopisy, které přinášíme v knize, jsou plné emocí a zoufalství, že je píšou lidé s velkou nadějí, že budou vyslyšeni a že jim někdo podá pomocnou ruku, a většinou zůstávají bez odpovědi. Požádaly jsme, aby si někdo udělal čas, dopisy si přečetl a reagoval na ně.
 4. Byly jsme ujištěny, že dopisy, které přijdou, “vždycky někdo čte”.
 5. Upozornily jsme na videokonferenci na téma školství ze dne 24. 1. 2021, s jejíž organizací jsme pomáhaly iniciativě ChcíplPes. Její celý přepis byl také vložen do knihy. Z této videokonference vzešlo několik námětů, o kterých jsme později s panem ředitelem podrobněji diskutovali.
 6. Obě strany jsme se jednoznačně shodly na tom, že pod vzdělávání nespadá jen předávání vědomostí (například vyjmenovaná slova či fakta o antickém Římu), ale že se doposud naše školství zabývalo všeobecným rozvojem dětí a mládeže, tedy i po stránce fyzické, psychické, sociální, ale i v oblasti jejich talentů (sportovního, hudebního apod.).  Pan ředitel s námi souhlasil, že takový rozsah distanční vzdělávání nemá a tudíž klasické prezenční vzdělávání nemůže plnohodnotně nahradit.
 7. Obě strany jsme se také shodly na tom, že společnost je rozdělena na část, která se onemocnění COVID 19 nebojí (například proto, že již nemoc prodělali a jsou imunní), ale v druhé části panují veliké obavy.
 8. Na dotaz, jak situaci vidí MŠMT v nejbližší době nám bylo sděleno, že v tuto chvíli je problém s “britskou mutací viru” a nějaké výrazné rozvolňování se nechystá, neboť z něj ve společnosti panují obavy. Bylo nám řečeno, že se vkládá naděje do očkování, které by mohlo situaci zklidnit.
 9. Oponovaly jsme, že zázračné vyřešení epidemie očkováním se nemusí konat, což může být pro společnost velkým zklamáním. Upozornily jsme důrazně na to, že například učni, jejichž příprava na budoucí povolání trvá jen tři roky, už teď přišli o celou 1/3 školy, kterou si vybrali, a že nemají rozhodně několik dalších měsíců či let na to, aby při stejném nastavení školství počkali, až se situace zklidní (případné další mutace mohou tuto dobu pěkně natáhnout). Apelovaly jsme na to, že studenti volají minimálně po praktické výuce!
 10. Upozornily jsme na to, že na některé lidi současné konání MŠMT působí dojmem, že “schovává svou hlavu do písku”, když se vždy a ve všem v této době odvolává na MZ. Požádaly jsme, aby se k situaci postavili “chlapsky” a přednesli návrh na řešení situace ve školství pro tuto těžkou dobu (kterou pan ředitel sám nazval “válečným stavem”) a přestali nás nutit vyčkávat konce pandemie s dětmi v domácí izolaci.
 11. Jako návrh na možný způsob řešení jsme požádaly o zvážení možnosti “hybridního vzdělávání”, kdy část dětí je spolu s učitelem ve škole a současně je tato výuka vysílána on-line pro tu část dětí, které zůstanou doma z důvodu individuálního plánu, nemoci, karantény, či prostě jen strachu z nemoci. Zmínily jsme, že víme od některých učitelů, že technicky tato výuka proveditelná je, záleží samozřejmě na vybavenosti školy a ochotě pedagogů.
 12. V dopise i ústně jsme požádaly o průzkum kvality distančního vzdělávání v jednotlivých školách a dále dopadů takového typu vzdělávání na vědomosti, vzdělávací návyky, fyzický, psychický i sociální vývoj dětí a mládeže, a provedli jej mezi studenty, rodiči i učiteli.
 13. ČŠI podobný průzkum provedla na jaře. Byly jsme ujištěny, že i nyní další průzkum v úmyslu má  a bude jej provádět přímo na školách. Nicméně k  informacím od rodičů se MŠMT může dostat jenom přes školy, pokud budou takové spolupráci nakloněny, neboť nemá na rodiče přímé napojení (kontakty).
 14. Bylo nám přislíbeno, že vše bude tlumočeno panu ministrovi a že na náš otevřený dopis bude odpovězeno.
 15. Vyjádřily jsme vděčnost, že jsme mohly osobně s panem ředitelem hovořit i za jeho vstřícný přístup. Souhlasily jsme s panem ředitelem, že situace je obtížná hned ze dvou důvodů: minimálně v části společnosti panují velké obavy z šíření onemocnění Covid 19, z čehož pak pramení diametrálně rozdílné názory různých skupin na  řešení situace ve školství. Je pak samozřejmě těžké nastavovat pravidla pro celou společnost, aby s nimi byli spokojeni všichni.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří nás přišli podpořit a vydrželi v té zimě čekat i na náš návrat z MŠMT a na informaci o výsledku jednání.

Jsme nadále přesvědčené, že psát své zkušenosti s distanční výukou a názory na případné otevření škol význam má, a to velký. Poněvadž je důležité těm nahoře, kteří rozhodují, ukázat, co si myslí a po čem volají jejich voliči. Prosím, pokud Vás současný stav trápí, udělejte si čas a napište alespoň krátké psaní, kterým vyjádříte své přání. My opět s Vaším dovolením zveřejníme, a pokud budeme muset, opět vytiskneme a osobně doneseme. A tak dál až do doby, kdy naše děti budou moci zase prožívat své dětství beze strachu, jestli zítra bude smět do školy a mezi kamarády.