Václav Havlíček v Poslanecké sněmovně Parlamentu, 8.3.2022

Naše účast v Poslanecké sněmovně.

V úterý 8.3.2022 jsem se zúčastnili slyšení na půdě Poslanecké sněmovny k petici s názvem Odmítáme experimenty na našich dětech. Naší iniciativu Vraťme děti do školy BEZ PODMÍNEK na tomto slyšení zastupoval náš kolega Václav Havlíček. Velkým zklamáním pro nás byl předčasný odchod několika poslanců, kteří jednací místnost opustili se slovy, že ,,podobné argumenty už slyšeli stokrát, a že tohle už nechtějí poslouchat“. Smutné na tom je, že volení zástupci lidu nechtěli poslouchat své voliče a teatrálně opustili místo jednání. Za nás je to velká neúcta ke svým voličům, ke svým občanům. Stali jsme se tak očitými svědky arogance moci, kterou si některé poslankyně a poslanci náležitě užívali. Hanba těm, kteří se otáčejí zády ke svým občanům.

Kromě jiného jsme se poslanců dotazovali, jak je nakládáno s vakcínami, které ČR stále nakupuje a o které už není takový zájme. Odpověď jsme nedostali a tak se oprávněně domníváme, že stát se nechová jako řádný hospodář a se státními prostředky není nakládáno účelně a hospodárně.

Tímto vyzýváme vládu ČR, poslance a senátory, aby neprodleně vypověděli nevýhodné smlouvy s farmaceutickými firmami, které náš stát zavazují k odběru vakcín proti koronaviru Covid- 19 v astronomické hodnotě 900 000 000 Kč měsíčně. Platnost těchto smluv je až do konce roku 2023.