Učitel ZUŠ a otec školních dětí: osobní bojkot distanční výuky v týdnu od 25. 1.

Vážení rodiče, kolegové, milí žáci!

Za dva týdny končí platnost opatření týkající se provozu škol a konečně zase uvidím své žáky a oni se uvidí spolu. Bohužel někteří se zároveň půjdou se školou rozloučit. Na vině jsou právě ona opatření. Mnohé žáky i jejich rodiče už měsíce zavřených škol natolik vyčerpaly a demotivovaly, že nehodlají zaplatit školné na další pololetí, když nemají záruku, že se dočkají výuky bez omezení. Pro mnohé děti je nepřijatelná vyhlídka několikahodinového pobytu ve třídě s omezením dýchání rouškou.

Pokud od 25. ledna nebude prezenční výuka povolena, vyhlašuji v dotyčném týdnu 25. – 31. 1. osobní bojkot distanční výuky a to jako učitel ZUŠ i rodič dětí – žáků ZŠ.

 • Jako učitel nebudu zapínat počítač, nepošlu zadání ani videem ani e-mailem. Zato nabídnu setkání s žáky mimo školu.
 • Jako rodič nepůjčím svým dětem počítač, ale budu se s nimi zabývat vzdělávacími oblastmi, které byly v minulém a tomto školním roce odsunuty na vedlejší kolej (umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a příroda).

Důvody:

 1. Zavření škol považuji za zbytečné nejen já, ale i další pedagogové, pracovníci ve školství, rodiče žáků i lékaři. Počty nakažený nemocí covid-19 narostly nejvíce v době, kdy byly školy uzavřené.
 2. Distanční výuka je pro polovinu mých žáků nepřijatelná. Někteří nemají potřebné materiální a technické vybavení, někteří nemají zázemí pro soustředěnou tvorbu. Distanční výuka ani nenaplňuje potřebu sdílet a reflektovat proces tvorby a jeho výsledky ve skupině. Komunikace přes internet je neefektivní, protože neustále naráží na technické problémy.
 3. Při distanční výuce není možné dodržet ani zdaleka školní vzdělávací plán, protože techniky, které v něm máme zařazené není možné distančně použít.
 4. Distanční výuka vede k osamění dětí, psychické a fyzické nepohodě a únavě vlivem hrbení se u stolů, které nebyly určeny pro práci dětí. Vlivem dlouhého koukání do monitorů se sluchátky na uších.

Věřím, že vláda vydává nařízení s nejlepším úmyslem ochránit zdraví občanů. Bohužel zdraví není jen to fyzické, ale i duševní. A duševní pohoda má následně vliv i na zdraví tělesné, takže mnohá dobře míněná nařízení se nakonec obrací proti nám.

V Plzni 11. ledna 2021
xxxxxxxxxxxx

 

Dopis odeslaný vládě a poslancům:

 

Za dva týdny končí platnost opatření týkající se provozu škol a konečně zase uvidím své žáky a oni se uvidí spolu. Bohužel někteří se zároveň půjdou se školou rozloučit. Na vině jsou právě ona opatření. Mnohé žáky i jejich rodiče už měsíce zavřených škol natolik vyčerpaly a demotivovaly, že nehodlají zaplatit školné na další pololetí, když nemají záruku, že se dočkají výuky bez omezení. Pro mnohé děti je nepřijatelná vyhlídka několikahodinového pobytu ve třídě s omezením dýchání rouškou.

Žádám tímto o odpověď:

 • Bude opravdu umožněna od 25. ledna 2021 prezenční výuka celých skupin žáků v ZUŠ?
 • Pokud ne, kdy MŠMT poskytne informaci odkdy bude výše zmíněná výuka umožněna?
 • Bude výuka umožněna bez nošení ochran dýchacích cest?

Pokud od 25. ledna nebude prezenční výuka povolena, vyhlašuji v dotyčném týdnu osobní bojkot distanční výuky a to jako učitel i rodič dětí.

Důvody:

 1. Zavření škol považuji za zbytečné nejen já, ale i další pedagogové, pracovníci ve školství, rodiče žáků i lékaři. Počty nakažený nemocí covid-19 narostly nejvíce v době, kdy byly školy uzavřené.
 2. Distanční výuka je pro polovinu mých žáků nepřijatelná. Někteří nemají potřebné materiální a technické vybavení, někteří nemají zázemí pro soustředěnou tvorbu. Distanční výuka ani nenaplňuje potřebu sdílet a reflektovat proces tvorby a jeho výsledky ve skupině. Komunikace přes internet je neefektivní, protože neustále naráží na technické problémy.
 3. Při distanční výuce není možné dodržet ani zdaleka školní vzdělávací plán, protože techniky, které v něm máme zařazené není možné distančně použít.

Věřím, že veškerá nařízení vydáváte s nejlepším úmyslem ochránit zdraví občanů. Bohužel zdraví není jen to fyzické, ale i duševní. A duševní pohoda má následně vliv i na zdraví tělesné, takže mnohá dobře míněná nařízení se nakonec obrací proti nám. Pozoruji to na sobě, svých dětech, potvrzují mi to mí přátelé.

V Plzni 11. ledna 2021
Mgr. xxxxxxxxxxx