Projev za návrat dětí do škol bez podmínek – demonstrace 8. 2. 2021 před MŠMT

Vážení přítomní, přátelé!

Děkuji, že jste přišli sem, před ministerstvo školství, ukázat, že vám záleží na tom, jak a kde vaši potomci prožívají své dětství a mládí. Izolace je nejhorším trestem pro lidskou bytost. Nyní jsou v izolaci kvůli nařízení vlády statisíce žáků a studentů. Děti trpí zbytečně a senioři přesto efektivně chráněni nejsou. Mnozí navíc prožívají svou poslední část života ve strachu a žalu po svých blízkých.

Jsme jednoznačně pro cílenou a profesionální ochranu a pomoc lidem zdravotně oslabeným a tudíž ohroženým jakoukoli infekční chorobou, ale NE na úkor našich dětí. Odpírání kvalitního vzdělávání a kroužků žákům a studentům všech věkových kategorií nepovažujeme za nejlepší cestu k záchraně státu a jeho budoucnosti.

Přijetím Úmluvy o právech dítěte se náš stát zavázal, že všechny činnosti týkající se dětí budou uskutečňovány v jejich nejlepším zájmu a pro jejich blaho. Také uznal, že každé dítě má právo na vzdělání bez omezování.

Iniciativa Vraťme děti do školy hovoří za rodiče, kteří žádají okamžitý návrat dětí do škol, a to bez podmínek! Právo na plnohodnotné vzdělávání nesmí být podmíněno

  • povinností testů před vstupem do školy,
  • několikahodinovým přidušováním dětí rouškami
  • ani očkováním bez svobodného informovaného souhlasu.

Testováním bezpříznakových – zdravých –  lidí jen hrajeme ruskou ruletu o to, komu připadne falešná pozitivita. Přitom negativní výsledek testu je hned druhý den prakticky bezcenný a vyvolává už jen mylný pocit bezpečí. Na testy téměř ve třiceti procentech chybně pozitivních takto mrháme státními penězi, které už nikdy nemůžeme použít na skutečně potřebnou léčbu.  Navíc – vůbec nikdo se nezabývá dopadem na psychiku dětí: žáci a studenti potřebují v životě jistoty a ne podmiňovat přístup do školy k povinnému vzdělávání zkouškou, jejíž výsledek nemohou ovlivnit ani předvídat.

Jsme zásadně proti zakrývání dýchacích cest u nezletilých. Omezování množství vdechovaného kyslíku se projevuje u mnohých dětí okamžitými zdravotními problémy, jako je nevolnost, mdloby, bolest hlavy, horší soustředění.

Dlouhodobě má dopad na vývoj mozku a organismu vůbec. Má ale také vliv na vývoj psychický, sociální, u malých dětí na vývoj řeči, u větších na schopnost učit se cizí jazyk.

Opravdu potřebujete vědecké důkazy, že pro život je nutný dech, lidský úsměv, láska a objímání? Použitý kapesník patří do koše nebo do kapsy, ale ne na ústa mých dětí.

Ve středu desátého ve dvě hodiny se bude rozhodovat o rouškách ve škole. V ulici Slezská bude probíhat ústní jednání o žalobě na roušky na základní škole. Děti, přineste svůj obrázek nebo dopis o tom, jak se v roušce cítíte. A pošlete prosím fotku i nám na Vraťme děti do školy.

Běžně dospělý člověk odpovídá za své zdraví sám sobě, svým životním volbám, psychice a dlouhodobému fyzickému posilování své imunity. Naprosto odmítáme, aby byly naše děti tlačeny do pocitu viny, že navštěvováním školy či svých kroužků ohrožují život kohokoliv z dospělých. Dnes často používaná formulace “On mne nakazilpřehazuje zodpovědnost za naše ne-zdraví na někoho dalšího. Děti naslouchají a učí se pohledu na svět a sebe. V tomto případě tragickým způsobem.

Odmítám propadat beznaději. Odmítám rezignovat. Vidím školní třídy plné usmívajících se dětí. Vidím učitele, kteří spolupracují s rodiči na výchově a vzdělávání šťastných žáků a studentů. Vidím objímající se mladé s láskou v jejich očích. Vidím zářivou budoucnost pro své tři děti. 

My rodiče jsme dle občanského zákoníku zodpovědni za péči o zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte a jeho ochranu. Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svých loutek sedících zde na MŠMT nám pohřbili české školství zaživa. Je na nás, občanech, abychom je zase vyhrabali a vzkřísili k životu.

Pane Plago, otevřete si okno, at‘ nás dobře slyšíte. Nahrajte si to a každý večer pouštějte před spaním. My, mámy a tátové, vrátíme naše děti do škol, s vámi nebo bez vás!

A v sobotu se uvidíme u Vás před Vaším domem v Brně.