Ministerstvo školství nehájí zájmy dětí, řídí se slepě pokyny Ministerstva zdravotnictví

Zveřejňujeme zde komunikaci jedné aktivní mámy s Ministerstvem školství a e-mail ombudsmanovi.

 

E-mail ochránci práv dětí v ČR (deti@ochrance.cz):

 

Dobrý den,

oslovuji Vás jako „veřejného ochránce práv dětí“ v České republice.

Vyměnila jsem si několik e-mailů s úředníkem z MŠMT, naši komunikaci si můžete přečíst níže, jsem v kontaktu s iniciativou Vraťme děti do školy.

Ministerstvo školství pro děti v této oblasti nečiní nic, kromě toho, že plní direktivní příkazy a nařízení Ministerstva zdravotnictví. Zdraví a přístup ke vzdělání našich dětí jsou jim naprosto lhostejné. Na můj poslední e-mail již nikdo neodpověděl.

Zajímalo by mě, jaké konkrétní kroky podnikáte Vy v této oblasti.

Děti už druhý týden podléhají nesmyslnému požadavku Ministerstva zdravotnictví, že po celou dobu pobytu v budově školy musí nosit roušky.

Je ZAKÁZÁNA hudební výchova a tělocvik. Když chodí ven, dost často je učitelé nutí si roušky nasazovat. Případně na pokyny MZ větrají ve třídách takovým způsobem, že žáci musí sedět v bundách.

Zodpovědnost za zdraví ohrožených skupin se přenáší na naše děti a podepisuje se to na kvalitě jejich života, vzdělávání, na zdraví a na radosti ze života a bohužel už i na jejich morálce, děti na sebe vzájemně donášejí apod.

Děkuji za Vaše vyjádření.

 

Odpověď úřednici z MŠMT, Odboru řízení a podpory regionálního školství:

 

Dobrý den,

děkuju, že věnujete čas a energii mým e-mailům.

Můžu se tedy zeptat, proč školy zůstaly na 4. stupni PSA, když je již vzhledem k pandemickému vývoji nastaven stupeň číslo 3.
Víte o tom, že jsou žáci, kteří v těch rouškách omdlévají? Přebíráte zodpovědnost za zdravotní následky, které celodenní nošení roušek žákům způsobí? A když ne vy, tak kdo?

Děti jsou vystrašené a vzájemně na sebe donáší. Nemohou svobodně běhat, zpívat a učit se. Je to pro ně za trest.

Tohle Vy a Vaše ministerstvo vědomě podporujete.

 

Odpověď úřednice z MŠMT, Odboru řízení a podpory regionálního školství:

 

Vážená paní,

Vaše podněty zaslané Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy evidujeme a bereme na vědomí.

Dále uvádíme, že základní plánované kroky postupného uvolňování opatření v oblasti školství závisející na vývoji epidemické situace a provázané s jednotlivými stupni rizika v tabulce PES jsou zveřejněny na https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi , kde jsou také k dispozici odpovědi na nejčastější dotazy týkající se mimořádných opatření ve školách. Tolik potřebný návrat žáků k prezenční výuce ve školách je však v současné době stále ještě z důvodů omezení rizika šíření epidemie podmíněn některými bezpečnostními a hygienickými pravidly (včetně používání roušek) stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a krizovým opatřením Vlády ČR.

S pozdravem

 

Odpověď úředníka z MŠMT, Odboru řízení a podpory regionálního školství a ministerského rady:

 

Vážená paní,

je nezbytné sdělit, že po uskutečněných konzultacích mezi MŠMT a Ministerstvem zdravotnictví náleží konečné rozhodnutí ve věci nařízení odpovídajících ochranných opatření v oblasti nošení ochranných prostředků pouze do gesce Ministerstva zdravotnictví České republiky. (zvýr. redakcí) Obdobně je pak pouze v jeho pravomoci konečné rozhodnutí o určení výjimek z jím stanovených ochranných opatření.

S pozdravem

 

Druhý dopis Ministerstvu školství:

 

Dobrý den,

sice jste mi neodpověděli, ale už je jasné, že žáci prvního stupně od 30.11. 2020 do škol nastoupí.

A toto nařízení myslíte vážně?

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Zdroj: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

Školní docházka je povinná, ale jak nám můžete nařídit, aby všichni po celou dobu pobytu ve škole nosili roušky? To jako i při svačině, při obědě, nebo budou žáci odcházet svačit v prosinci ven na mráz nebo jak si to prosím pěkně MŠMT představuje? Fakt by mě to zajímalo a co bude následovat, pokud synovi roušku do školy třeba nedám.

O žízni a hladu ho ve škole nenechám.

Děkuji za Vaše vyjádření a bylo by fajn přestat hrát mrtvého brouka.

Znovu opakuji: Bojujte za naše děti a za svobodný přístup ke vzdělávání!!!

S pozdravem

 

První dopis Ministerstvu školství:

 

Dobrý den,

zajímalo by mě, kdy obnovíte prezenční výuku na ZŠ od třetí třídy výše. Přečetla jsem si dokument na webových stránkách ministerstva https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

a není zde o nějakém PLÁNU na obnovení prezenční výuky těchto dětí ani zmínka.

Jsme všichni nuceni měnit náš život ze dne na den, z hodiny na hodinu, a to nejen kvůli uzavírání škol. Dcera (5 let) chodí do školky, ale již měli nařízenou karanténu začátkem října na celé dva týdny, syn 7 let je na distanční výuce od října už čtvrtý týden, když nepočítám prázdniny, kdy byl také doma. Já se snažím celou dobu pracovat z domova, musela jsem mu sehnat notebook, abych mohla zároveň pracovat a on být na výuce online. Syn si chodí pro obědy ze školní jídelny, ale i tak je to celé velmi psychicky a časově náročné. Pokud bychom měli nějaké světlo na konci tunelu, asi by to pomohlo. Pochopila jsem, že ani učitelky netuší, kdy se do školy zase vrátí, všichni jen útrpně čekáme, co tam nahoře zase vymyslíte.

Ráda bych tedy věděla jaký je plán. Kdy ostatní děti půjdou  do školy? Kdy budou moct zase vídat své kamarády a znovu chodit na kroužky? Nebo chcete, aby strávili zbytek kalendářního roku online? Já s tím zásadně nesouhlasím.

Zároveň nesouhlasím s tím, aby musely mít po dobu výuky ve třídě na obličeji roušky. Je to neefektivní opatření, které dětem jen otravuje život, stejně si roušku sundají na svačinu a pak si ji zase nasadí. Válí se jim všude možně, sahají na ni neumytýma rukama, zapomínají si ji měnit, učitelé neví, zda žáky vzdělávat nebo je chránit před možnou nákazou virem. Je to úmorné pro nás rodiče doma i pro učitele a děti ve škole.

Prosím, bojujte za vzdělání našich dětí!!! Lidstvo má za sebou horší epidemie a děti nejsou ohrožená skupina.

Děkuji za vyjádření.

 

Další dopisy najdete na stránce Vaše dopisy vládě a poslancům.